Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Február
2017
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2017 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2017/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
4.
Marec
2016
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2016 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2016/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
2.
Február
2015
Zmluva č.010 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2015 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
10/2015/ŠVPS/RNZ010
0,00 € MVDr. Zoltán Zӧld Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky
3.
Júl
2013
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č.XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dodatok č.1 k Dohode č.25/XXI/2013/§54
0,00 € ARCADE zzz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
25.
Október
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č.29/§50/PS /2013
2 660,64 € ARCADE ZZZ, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
27.
Február
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č.XXI "Podpora vytvárania pracovných miest"
Dohoda č.25/XXI/2013/§54
32 870,88 € ARCADE zzz s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
13.
Január
2014
Kolektívna zmluva LSR, š. p. r. 2014
KZ 2014
0,00 € ZZV OZ DLV pri LSR, š. p. Banská Bystrica LESY Slovjenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
13.
Január
2017
Zmluva o spolupráci
1581-1/2017-BA
0,00 € Non Banking Credit Bureau ZZPO Sociálna poisťovňa, ústredie
30.
Apríl
2018
Zmluva o overovaní informácií.
32398-3/2018-BA
0,00 € Non Banking Credit Bureau ZZPO Sociálna poisťovňa, ústredie
4.
Marec
2016
Kolektívna zmluva
51/9/15
0,00 € ZZOSOZZaSS VšNsP, n. o. Veľký Krtíš Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
15.
December
2015
Nájomná zmluva
363-300-2015
0,00 € Zzocs Zoltán Slovenský hydrometeorologický ústav
14.
December
2012
Zmluva o spolupráci a propagácii
745/2012
950,00 € ZZO Čadca, a. s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30.
November
2011
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11
KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11
0,00 € Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-21SP-0901/0080/03/ZZ11 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Jún
2011
Zmluva o službách
CE 51/2011
20,00 € Slovenská národná galéria
21.
Júl
2011
Kúpna zmluva
283/2011
91,37 € ZZ Slovenská správa ciest
6.
Marec
2014
NZ
30703/NZaZoVB-464A/2013/Svrčinovec/1018/HudEm
100,38 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Apríl
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 1
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28.
August
2014
Nájomná zmluva
30201/NZ-353/2014/Povina/1514/BEMA
0,00 € ŽZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13.
Január
2015
Kolektívna zmluva na rok 2014
012014
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Košice Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Košice
19.
Január
2015
Darovacia zmluva
012015
0,00 € Základná škola s MŠ pri ZZ, Arcidiecézna charita-Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »