Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Január
2016
Zmluva o nájme
30201/NZ-156/2015/Chmiňany/1318/IURISTICO
0,43 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
2.
August
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 2
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
18.
Apríl
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-904/2016/Štrba/0153/SO621-00/Geodetika
10,46 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
28.
Február
2017
Dohoda o odplate za zriadené vecné bremeno
30201/DoOZVB-147/2016/Martinček/SO702-00/0920/GEOD
33,61 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
15.
Máj
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 5
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
Október
2018
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 7
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
17.
Február
2012
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012
129/2012
0,00 € Nemocnice s poliklinikami n.o. Štefánikova tr. 69. 949 01, miesto prevádzky ZZ Levice, SNP 19, 934 01 Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
Máj
2012
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30603/NZ-372/2012/Zvolenská Slatina/1464/DPP
1,22 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Máj
2012
Nájomná zmluva
387/6153/2012
1,99 € ZZ Slovenská správa ciest
12.
August
2012
Nájomná zmluva
30803/NZ-544/2010/Sena/0896/G3DW
10,96 € ZZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7.
Jún
2011
Kúpna zmluva
30201/067x/2011/Lučivná/153/Geodetika
660,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10.
Jún
2011
Kúpna zmluva
30201/185/2011/Chminianská Nová Ves/1318/Geoflex
0,61 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
August
2011
Zmluva o nájme
30201/391/2011/Mengusovce/153/Geodetika
1,01 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
September
2011
Kúpna zmluva
30201/56/2011/Chmiňany/1318/GeoRealKe
208,48 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
September
2011
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/Zoz214/2011/k.ú.Chmiňany/1318/GeoRealKe
0,00 € ŽZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Júl
2013
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30603/NZ-372-3/2013/Zvolenská Slatina/1464/DPP
1,97 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4.
September
2014
zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30803/ZoVB-462/2014/Svit/0152/SO522-00/Geodetika
0,84 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Február
2015
Zmluva o poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci č. 30/2015/S
30/2015/S
0,00 € ZZ Dental studio s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
29.
Január
2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.4540.2014
0,00 € Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Praktická škola, Základná škola pri ZZ Zelený Strom - Piešťany - Valova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Máj
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PSTO000314 Dodatok č. 2
0,00 € ZZ DENTAL STUDIO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »