Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
31.
Január
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43SSAS000516 Dodatok č. 7
0,00 € NEUMED ZZ, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20.
December
2017
Partnerská dohoda k realizácii mikroprojektu č. AOS-X-16-2017
AOS-X-16-2017
0,00 € Vysoká škola podnikania Dabrowe Górnicznej - Pobočkou v Žywci, so sídlom v Dabrowe Górniczej Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika
19.
September
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
D O H O D A č. 33/§52a/2014
Doplnená
4,00 € Žyvot Rusyna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21.
Február
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
37/§51/2013/NP
0,00 € ZYRY - Tem, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
12.
November
2018
Rámcová dohoda č. 2018/537 – Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp
6500000539
1 199 400,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
24.
November
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2016
0,00 € Zymestic Solutions, s.r.o. Gymnázium na Metodovej, Bratislava
23.
Máj
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201813910_Z
120 106,80 € Zymestic Solutions, s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
Marec
2016
Kúpna zmluva
Z20166328_Z
5 149,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
17.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
NET2017166_Z
1 775 000,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
23.
November
2018
Zmluva o dielo-Implementácia Google reCaptcha
105/2018/OIBKR
40 680,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
23.
November
2018
Vytvorenie interface pre integráciu na CSRÚ a úprava aplikácie pre spracovanie objednávok na LV z CSRÚ
104/2018/OIBKR
56 166,00 € Zymestic Solutions, s. r. o. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
6.
December
2011
Zmluva o pôžičke zo Študentského pôžičkového fondu v ak.r. 2011/2012
165/2011
1 327,76 € Róbert Zymberi Študentský pôžičkový fond
21.
Február
2012
DOHODA o plnení úloh pre Úrad vlády Slovenskej republiky
188/2012
26,00 € Krzysztof Zyman Úrad vlády SR
14.
Február
2019
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
028/2019
289,47 € Jana Žylová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
1.
Február
2018
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
039/2018
572,67 € Jana Žylová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
19.
Júl
2018
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
309/2018
468,66 € Jana Žylová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
2.
Október
2015
Zmluva o zriadení záložného práca na hnuteľné veci číslo 10/2015/0011
322/2015/ORMP
0,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk Slovak Business Agency
2.
Október
2015
Zmluva o úvere číslo 10/2015/0011
321/2015/ORMP
10 000,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk Slovak Business Agency
2.
Október
2015
Dohoda o vyplňovacom práve zmenkovom číslo 10/2015/0011
323/2015/ORMP
0,00 € Ing.Ľuboslav Závacký-ZyLoInk, Ing.Ľuboslav Závacký Slovak Business Agency
7.
November
2017
Zmluva o spolupráci č. 47
683/2017/NPPC-VÚEPP
80,00 € Bernadeta Tóth Zýlekiová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »