Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Február
2013
Zmluva o realizácii malého projektu v rámci národného projektu Komprax -Kompetencie pre prax
IU/KNP/2013/1390
200,00 € Veronika Zyková IUVENTA
7.
August
2012
Zmluva o nájme lesných pozemkov
5044/2012/LSR
0,00 € Jiři Zyka Lesy SR, š.p., OZ Čadca
22.
September
2016
Zmluva o dielo
518
3 399,63 € AGAL Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
2.
Marec
2016
Zmluva o dielo č.76
č.76
0,00 € AGAL- Tomasz Jan Zygmunt Detský domov Michalovce
12.
Február
2013
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.1338/2013/LSR
985,00 € PaedDr.Soňa Žyglinská LESY Slovenskej republiky, š. p.
19.
Marec
2018
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods.1písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
18/21/054/20
4 468,01 € PaedDr. Soňa Žygliňská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
13.
Január
2015
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 28/2015/LSR
0,00 € Anna Zychová Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod Čadca
23.
Január
2018
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 653-2018-LSR
0,00 € Anna Zychová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
25.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí služby č.1335/2015/Dojnice
1335/2015
580,20 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
10.
August
2016
1286/2016/dojnice
1286/2016/dojnice
840,00 € ZXZ s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
14.
Január
2013
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov č. 51/2012
51/2012
0,00 € ZX-BENET CZ, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
31.
August
2011
Darovacia zmluva
164/2011/UVLF
100,00 € ZWYRO, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5.
Január
2016
Nájomná zmluva
386-300-2015
0,00 € ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
8.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ+VB-114/2015/Jánošíková/1533/DPP-PROMA INVEST_dodatok č.1
300,56 € Mária Zwingerová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3.
December
2014
Kúpna zmluva č. 15/2014/VSaM-BCH
180/2014/ŠLTANAP
30,00 € Tomasz Zwijacz Kozica Štátne lesy Tatranského národného parku
7.
December
2015
Kúpna zmluva č. 2/2015/VSaM-GCH
193/2015/ŠLTANAP
75,00 € Tomasz Zwijacz Kozica Štátne lesy Tatranského národného parku
16.
November
2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11001083
35,00 € Zwiewka Jerzy Ryszard Rozhlas a televizia Slovenska
5.
December
2017
Zmluva o spolupráci č. 307
Zmluva o spolupráci č. 307
0,00 € Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9.
November
2018
Zmluva o výskumnej spolupráci
Zmluva o výskumnej spolupráci
0,00 € Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
7.
Január
2016
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1023960
390,00 € Zwiefelhofer Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »