Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
November
2015
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely.
53-CPP-080-2015
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
23.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
CPP 54/11/2016
0,00 € Molitorisová Marcela JUDr. Centrum právnej pomoci
29.
Jún
2016
DOHODA č. 16/17/054/120 – CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
16/17/054/120-CzKN/2016
5 256,48 € HAKOR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Júl
2016
Servisné služby pre podporu prevádzky TWR simulátora MaxSim ADACEL
PRAV/62/2016
Doplnená
95 647,29 € Adacel Inc. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
4.
Máj
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 513/16
0,00 € JUDr. Lucia Prčová Okresný súd Revúca
13.
Máj
2016
dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 486/16
83,59 € JUDr. Peter Rajňák Okresný súd Nové Zámky
13.
Jún
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
770/2016 info
1 128,00 € Ing. Peter Kubík Slovenská pošta, a. s.
8.
September
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-002/2016/Kriváň/SO505-20/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Obec Kriváň
20.
September
2016
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/RÚVZ Liptovský Mikuláš
9/2016
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
23.
November
2016
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1355/16
31,86 € JUDr. Robert Šorl,PhD. Okresný súd Prievidza
7.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/189/2018
42,10 € Mgr. Martin Zahorčák Krajský súd v Košiciach
13.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/218/2018
36,84 € Mgr. Lucia Kallová Krajský súd v Košiciach
2.
Marec
2018
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/61/2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/61/2017
1 009,72 € Allin1Pro s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
December
2017
Dodatok č.1 k podmienkam poskyt.úveru vo vzťahu k projektu č.1
84/1-S-837/2017
0,00 € Tatra banka a.s. Letecké opravovne Trenčín, a.s.
29.
December
2017
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB
2/2017
0,00 € Metalclean, s r.o. Inšpektorát práce Nitra
11.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
228/2018
0,00 € Európske fórum vínnej kultúry Hudobné centrum
26.
Júl
2017
Delimitačné protokoly - majetok na odovzdanie - 10012/6432/2017
2085/6432/2017
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
August
2017
Darovacia zmluva
991/2017
0,00 € Zuzana Chochlíková Slovenská pošta, a. s.
5.
Október
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1174/2017
38,98 € JUDr. Daniel Petričko Krajský súd v Košiciach
21.
Máj
2018
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 344/18
0,00 € JUDr. Branislav Jablonka, PhD. Krajský súd v Nitre
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »