Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
September
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA01220
ZA01220
199 900,00 € František Čenka AF-Car Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
September
2014
Darovacia zmluva
ÚVTOS -1-41/1-2014
420,00 € Klub športov príslušníkov ZVJS Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
26.
November
2015
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
16/2015/§ 54-PZ
2 810,54 € Tatiana Karabínošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
27.
November
2015
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
16/2015/§ 54 –ML-ŠnZ
Doplnená
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
11.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/10
Doplnená
3 685 682,83 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
18.
Marec
2016
Dohoda o zrušení dohody o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 340 - 16
0,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-005/2015/Stožok/SO 511-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.
December
2015
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Ružomberok
24/2015/154638
0,69 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
10.
Jún
2016
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely - JUDr. Ľubomír Mičieta
5/16/2016
0,00 € JUDr. Ľubomír Mičieta Centrum právnej pomoci
14.
Jún
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/§51a/2016-ÚnTP
6 184,80 € Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
29.
Január
2016
DOHODA číslo 4/§ 51/2016/NP o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ aktivita č. 1
4/§ 51/2016/NP
0,00 € Marek Brezina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
21.
September
2017
Dohoda o použití súkromné vozidla na služobné účely
Spr. 729/17
9,00 € Mgr. Viera Betáková Okresný súd Nové Zámky
17.
Január
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-353/2015/Batizovce/0152/SO522-00/Geodetika
0,00 € NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
1.
November
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1239/17
32,26 € JUDr. Robert Šorl,PhD. Okresný súd Prievidza
8.
November
2017
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1293/17
33,42 € Okresný súd Prievidza Okresný súd Prievidza
22.
Máj
2017
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/ÚPSVR Galanta
1/2017
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
14.
Júl
2017
37/ 2017 Zmluva č. 0009/2017/07 o poskytovaní služieb spojených so zálohovaním a o poskytovaní priestoru na vzdialených serveroch MKweb
37/2017
0,00 € Mgr. Miloš Križan - MKweb Spojená škola internátna, Medzilaborce
16.
Jún
2017
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr 572/17
0,00 € Mgr. Tomáš Čentéš Krajský súd v Nitre
28.
November
2017
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
CP 65/16
0,00 € Mgr. Peter Straka Okresný súd Lučenec
10.
Január
2018
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 603/32-2017
5 961,60 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »