Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Marec
2016
Dohoda o zrušení dohody o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 340 - 16
0,00 € JUDr. Miroslav Šedivec Okresný súd Revúca
5.
Apríl
2016
Zmluva o zriadení vecného bremena
30603/ZoVB-005/2015/Stožok/SO 511-00/1519/GEOD
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť , a.s. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
3.
December
2015
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Ružomberok
24/2015/154638
0,69 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
21.
September
2017
Dohoda o použití súkromné vozidla na služobné účely
Spr. 729/17
9,00 € Mgr. Viera Betáková Okresný súd Nové Zámky
17.
Január
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
30803/ZoVB-353/2015/Batizovce/0152/SO522-00/Geodetika
0,00 € NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
1.
November
2017
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1239/17
32,26 € JUDr. Robert Šorl,PhD. Okresný súd Prievidza
8.
November
2017
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely.
OSPD Spr 1293/17
33,42 € Okresný súd Prievidza Okresný súd Prievidza
22.
Máj
2017
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/ÚPSVR Galanta
1/2017
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
14.
Júl
2017
37/ 2017 Zmluva č. 0009/2017/07 o poskytovaní služieb spojených so zálohovaním a o poskytovaní priestoru na vzdialených serveroch MKweb
37/2017
0,00 € Mgr. Miloš Križan - MKweb Spojená škola internátna, Medzilaborce
16.
Jún
2017
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr 572/17
0,00 € Mgr. Tomáš Čentéš Krajský súd v Nitre
28.
November
2017
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
CP 65/16
0,00 € Mgr. Peter Straka Okresný súd Lučenec
10.
Január
2018
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOSaÚVV- 603/32-2017
5 961,60 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
24.
Január
2018
DOHODA č.: 18/03/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA č.: 18/03/50J/5
4 716,00 € Obec Píla Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/196/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/197/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
26.
Marec
2012
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20.
Apríl
2012
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I-2/B o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I/2012
0,00 € Ján Šťuha Kovo - Elektro Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Február
2012
Dodatok k zmluve o prenájme
Dodatok PNPP 2-2012
0,00 € Mediapro Entertainment Slovakia, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
23.
Február
2012
Nájomná zmluva
CRZč.1614/2012/LSR
1 104,00 € Vladimír Duda LESY Slovenskej republiky, š. p.
16.
Apríl
2012
zmluva o reklame
30/2012/STM
Doplnená
0,00 € Slovenské elektrárne a.s Slovenské technické múzeum
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »