Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2018
DOHODA č.: 18/03/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA č.: 18/03/50J/5
4 716,00 € Obec Píla Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/196/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
8.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/197/2018
18,04 € JUDr. Miroslava Klimová Krajský súd v Košiciach
27.
Február
2017
DODATOK č. k Dohode č. 30/§52a/2016/ŠR zo dňa 24.10.2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
DODATOK č.1 k Dohode č. 30/§52a/2016/ŠR zo dňa 24.10.2016
0,00 € Materské centrum PAMPÚŠIK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16.
Február
2017
Kúpna zmluva
17/2016
1 760,00 € Marcela Kordovaníková Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
15.
Február
2018
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr 183/18
0,00 € Mgr. Tomáš Čentéš Krajský súd v Nitre
21.
Máj
2018
DOHODA o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Spr344/18
0,00 € JUDr. Daniela Šikutová Krajský súd v Nitre
1.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr 954/18
0,00 € JUDr. Martina Balegová Krajský súd v Nitre
5.
Október
2018
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
749/2018
0,00 € JUDr. Jaroslava Gederová Okresný súd Lučenec
29.
September
2017
Zmluva o dielo
Z201745038_Z
Zrušená
249 840,00 € RIÁMA-FIRST Kft. COMORRA SERVIS
15.
September
2018
DOHODA o použití súkromného vozidla na služobné účely
Spr. 724/2018
0,00 € JUDr. Lucia Šupenová Okresný súd Lučenec
8.
November
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1356/2018
1 375,00 € akad. mal. Karol Felix Slovenská pošta, a. s.
15.
November
2018
Dodatok k dohode č. 18/31/054/282 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ – Opatrenie č.1
18/31/054/282 - Stiahnutá
0,00 € AGRO - MAX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12.
December
2018
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
1SprV/1250/2018
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov justície pri Krajskom súde v Košiciach Krajský súd v Košiciach
26.
Marec
2012
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
príloha č.15 obchodnej zmluvy č. 606201337
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20.
Apríl
2012
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I-2/B o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok č. 3/2012 k dohode č. 35/§50a/PS/2010/NP I/2012
0,00 € Ján Šťuha Kovo - Elektro Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Február
2012
Dodatok k zmluve o prenájme
Dodatok PNPP 2-2012
0,00 € Mediapro Entertainment Slovakia, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
23.
Február
2012
Nájomná zmluva
CRZč.1614/2012/LSR
1 104,00 € Vladimír Duda LESY Slovenskej republiky, š. p.
16.
Apríl
2012
zmluva o reklame
30/2012/STM
Doplnená
0,00 € Slovenské elektrárne a.s Slovenské technické múzeum
30.
Apríl
2012
Dohoda č. 6/§50a/PS/2012/SA o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dohoda č. 6/§50a/PS/2012/SA/2012
4 460,40 € Juraj Šimko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »