Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2012
Zmluva na dodávku tonerov, atramentových náplní a farbiacich pások do tlačiarní
17/2012
0,00 € Z+M servis, spol. s.r.o. Štátny pedagogický ústav
27.
Marec
2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme garáže č. 11/2011
11/2011
0,00 € Mesto Revúca, zastúpené: Bytové hospodárstvo, s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR
19.
Marec
2012
Mandátna zmluva
606/2012
Doplnená
0,00 € PZS, s.r.o. Špeciálna materská škola, Banská Bystrica
5.
November
2012
Pozáručná a mimozáručná zmluva č. 2012/CL/0926
15/2012
0,00 € MS-SOFT, s.r.o. Štátny pedagogický ústav
17.
August
2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporo zamestnávania znevýhodneného uchadzača o zamestnanie podľa §50 zákona č.5/2004 oslužbách zamestnanosti a o zmene adoplnení neskorších predpisov
233/§50-PS/2012/PO
0,00 € BILLA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7.
September
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.
35/§50j/2012/ZP/ASF/Po
0,00 € Obec Mošurov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
September
2012
Rámcová zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
039/2012
0,00 € Dopravný podnik Bratislava a.s. Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
10.
Júl
2012
Dodatok č. 2 k dohode č. 13/§50a/PS/2011 zo dňa 13.06.2011 v znení dodatku č.1 zo dňa 10.04.2012 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z. z.
D. č. 2 k 13/§50a/PS/2011
0,00 € BIO3000 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č.5/V/2012
4/2012/ŠVPS/RZA5/V/2012
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
5.
Marec
2012
Kúpna zmluva
ZKZ-01-2012
0,00 € Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
5.
Marec
2012
DODATOK č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111SP-0902/0367/73
KaHR-111SP-0902/0367/73/D4
0,00 € NACEVA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dohoda o skončení NZ č. 833673052-3/2009
Dohoda o skončení NZ č. 833673052-3/2009
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ladislav Štrbka
5.
Marec
2012
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
091100P8094/05
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/244
0,00 € Mgr. art. Ľubica Sitáková Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Dohoda o zrušení záväzku
DM-16/2010-KaHR
0,00 € JAMEL FASHION s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke elektriny a súvisiacich službách
091100P8015/05
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
5.
Marec
2012
Zmluva o výpožičke
SNM-SNR-ZOV-2012/246
0,00 € Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD Slovenské národné múzeum
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/BTS/ODBO/134/47/2009
Z/BTS/ODBO/134/47/2009
0,00 € Perútka, s. r. o. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
5.
Marec
2012
Zmluva o zriadení záložného práva
1046/09/30-Z1
Doplnená
0,00 € PR Krajné, s. r. o. Recyklačný fond
5.
Marec
2012
Dodatok č. 1 k Zmluve (servisná zmluva) č. Z/BTS/TÚt/144/145/2007
Z/BTS/TÚt/144/145/2007
0,00 € Viliam Oravec ADEPT Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)