Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
August
2015
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 124/2015/5.4
124/2015/5.4
Doplnená
348 220,80 € "FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
4.
December
2015
Zmluva na nákup vysielacieho času
1386/2015
300 000,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad vlády SR
30.
September
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
495/2015-120/MPRV SR
209 924,40 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6.
Február
2015
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
13/KGR/2015
144 000,00 € FUN MEDIA GROUP a.s.. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
14.
December
2017
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
1052/2017
130 433,18 € FUN MEDIA GROUP a.s. Úrad vlády SR
6.
November
2014
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
292/SR/2014
130 060,80 € FUN MEDIA GROUP a.s.. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
230/2016-120/MPRV SR
120 112,42 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
30.
September
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
493/2015-120/MPRV SR
104 910,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
196/2014-120/MPRV SR
102 000,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
24.
Máj
2013
Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutí súvisiacich služieb
41/2013
101 680,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
27.
Apríl
2015
Zmluva o zabezpečení služieb týkajúcich sa nadobudnutia vysielacieho času a s tým súvisiacich služieb. Nákup vysielacieho času vo FUN rádiu.
171/2015-120/MPRV SR
99 600,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27.
Február
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
105/2015-900/MPRV SR
98 985,60 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27.
November
2015
Zmluva na nákup vysielacieho času č. 259/2015 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
259/2015
96 012,00 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
27.
Jún
2011
Zmluva o zabezpečení vysielacieho času a poskytnutí súvisiacich služieb
52/2011
91 335,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Slovenská agentúra pre cestovný ruch
2.
September
2013
Zmluva o poskytnutí služieb
306/2013-120/MPRV SR
90 967,80 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6.
November
2014
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
293/SR/2014
90 014,40 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
202/KGR/2016
90 000,00 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30.
Apríl
2014
Zmluva na nákup vysielacieho času
740/PopVaT
84 456,00 € FUN MEDIA GROUP a.s Centrum vedecko-technických informácií SR
23.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
288/KGR/2015
79 999,20 € FUN MEDIA GROUP, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
227/2015-900/MPRV SR
76 784,40 € FUN MEDIA GROUP a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
1 2 3 4 5 »