Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2017
Nájomná zmluva
96/17
24 274,64 € Slovenská republika- Fakultná nemocnica Trenčín ZDRAVOTNÁ DOPRAVA s.r.o.
24.
Jún
2017
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
11-2017
357,79 € Mesto Turčianske Teplice Štátna pokladnica
23.
Jún
2017
Dohoda č.14/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
14/2017/§54-CzKN/TO
8 380,50 € Ing. Peter Kolbík TRACHEA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23.
Jún
2017
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-1743/2017
0,00 € Lesy SR, š.p. Banská Bystrica , Odštepný závod Prievidza Technická univerzita vo Zvolene
23.
Jún
2017
Zmluva o zabezpečení a poskytnutí služieb
151_M_2017
480,00 € Závodisko, š. p. Porsche Inter Auto Slovakia, s. r. o.
23.
Jún
2017
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
R-1739/2017
0,00 € Lesy SR, š.p. Banská Bystrica , Odštepný závod Slovenská Ľupča Technická univerzita vo Zvolene
23.
Jún
2017
Príkazná zmluva
17/1/7111/1
435,00 € Imrich Peter, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Jún
2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác
CPPO_D01_2/2011/KPÚPO 001_2017
0,00 € TATRAGRAND s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
Jún
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
300/2017/109593175
53,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Šujaková Monika
23.
Jún
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 5667/16/452
5667/16/452
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Jún
2017
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
2017_MPC_EGO_243
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Hotelová akadémia
23.
Jún
2017
Príkazná zmluva
17/1/7112/2
143,00 € Zajíček Milan, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Jún
2017
Príkazná zmluva
17/1/7112/1
220,00 € Horecká Mária, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
13/2017/§54-PZ/TO
5 734,05 € Ing. Irena Košecká Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23.
Jún
2017
Dohoda č. 15/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
15/§50j/NS/2017/TO
5 635,44 € Obec Tesáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23.
Jún
2017
Kúpna zmluva
ZM2014467
17 323,20 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Jún
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb
č.1 k Zmluve č. TM-2008-NMO
0,00 € TATRAMED spol. s r.o. Nemocnica svätého Michala, a.s.
23.
Jún
2017
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2056835
3 000,00 € Hudák Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Jún
2017
zmluva o dodávke vody
Dohoda o odvode vody (ŽOS) - 2017
0,00 € ŽOS Trnava, a.s. Železnice Slovenskej republiky
23.
Jún
2017
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-445/2016/SSE-D/Považská Bystrica/0197/Geoplán
24,41 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »