Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
33PSTO001912 Dodatok č. 9
0,00 € ATLANTA, S.R.O. - SÚKROMNÁ STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA DR. ANATOLIY FURMAN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS001316 Dodatok č. 11
0,00 € PNEUMO-ONKO S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS001614 Dodatok č. 6
0,00 € PHDR. ELEONÓRA VERESOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS001714 Dodatok č.6
0,00 € GIWMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS006611 Dodatok č. 16
0,00 € NEUROTAMA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
04PSTO004106 Dodatok č. 25
0,00 € OLÁH - DENT S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS000615 Dodatky č. 14
0,00 € MUDR. AGNESA OKKELOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDO012011 Dodatok č. 15
0,00 € TACET S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PLDO003512 Dodatok č. 10
0,00 € MEDIHAJ, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
17/30/051/46/NP
0,00 € Matúš Hudák MASTOL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí služby
KRPZ-BA_ZM_KDI-ZML-9-2017_2017
0,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
23.
Máj
2017
Zmluva o poskytnutí služieb
SF 75/2017
5 200,00 € Slovenská filharmónia Honorárny konzulát Azerbajdžanskej republiky
23.
Máj
2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
31/2017/AIN
195,00 € Ing. Marie Bjelková, PhD. Agroinštitút Nitra, štátny podnik
23.
Máj
2017
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
22/2017/OPS-52
0,00 € Jozef Demko – JD RECYKLING Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23.
Máj
2017
Zmluva o krátkodobom nájme č. 16/2017/FN
74/2017/Z
17,00 € Fakultná nemocnica Nitra Mgr. Beáta Petrechová
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDD006511 Dodatok č. 13
0,00 € MUDR. ĎURMANOVÁ MÁRIA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS030911 Dodatok č. 15
0,00 € MUDR. ZLINSKÁ IZABELA, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
06SSAS001815 Dodatok č. 5
0,00 € LOGOPÉDIA - HAČKOVÁ S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
10SSAS003712 Dodatok č. 12
0,00 € MUDR. OĽGA ŠALGOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Máj
2017
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61PLDD007612 Dodatok č. 10
0,00 € RAPHAEL MED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »