Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000785-517
SE_ZM_SE-OU6-2017-000785-517_2017
150,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Čonka Jozef
24.
Január
2018
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže – KK v bedmintone žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v Trnavskom kraji v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2018
OU-TT_ZM_ OU-TT-OS1- 2018_005417_2018
298,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava
24.
Január
2018
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže – OK v stolnom tenise žiačok SŠ v okrese Piešťany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2018
OU-TT_ZM_ OU-TT-OS1- 2018_005413_2018
100,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava
24.
Január
2018
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže – OK v basketbale žiačok ZŠ v okrese Piešťany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2018
OU-TT_ZM_ OU-TT-OS1- 2018_005420_2018
112,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava
24.
Január
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000785-618
SE_ZM_SE-OU6-2017-000785-618_2017
165,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ogurčák Tomáš
24.
Január
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000785-623
SE_ZM_SE-OU6-2017-000785-623_2017
165,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hromadová Mária
24.
Január
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000785-612
SE_ZM_SE-OU6-2017-000785-612_2017
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michálek Ján
24.
Január
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000785-540
SE_ZM_SE-OU6-2017-000785-540_2017
300,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Baláž Róbert
24.
Január
2018
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2017/000785-620
SE_ZM_SE-OU6-2017-000785-620_2017
165,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kiss Michal
24.
Január
2018
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby
02/2018/OPS-05
19 800,00 € KÚTIK s. r. o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
24.
Január
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
18/31/051/3
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24.
Január
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
kvrps-4-24/2018
37,00 € Michal ČIŽMÁR Ministerstvo obrany
24.
Január
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
kvrps-4-25/2018
37,00 € Michal ČIŽMÁR Ministerstvo obrany
24.
Január
2018
Príkazná zmluva
18/1/7427/1
387,00 € Halmo František, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
24.
Január
2018
Príkazná zmluva
17/1/7366/1
230,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
24.
Január
2018
Zmluva č. 19/2018 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v roku 2018
19/2018
3 700,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva
24.
Január
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme parkovacích miest 2 Z/BTS/DOP-KAK/30/2016
Dodatok č. 2 Z/BTS/DOP-KAK/30/2016
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Global Blue Slovakia s.r.o.
24.
Január
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
18/21/50j/1
9 327,78 € Obec Zuberec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
Január
2018
Nájomná zmluva č. 703/N/2017
9/2018/ŠLTANAP
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
24.
Január
2018
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
18/45/054/14
4 605,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Nižný Žipov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »