Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Október
2017
zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-MT-ZOV-2017/3242
0,00 € Slovenské národné múzeum Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie
151/VŠMU/2017
2 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Vysoká škola múzických umení
23.
Október
2017
Zmluva o nájme
143/VŠMU/2017
0,00 € TOO GOOD PROJECTS s. r. o. Vysoká škola múzických umení
23.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
283/2017-220/MPRV SR Z-HM/023-2017/110
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Hydromeliorácie, š.p.
23.
Október
2017
D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa§ 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/§50j/NS 2017
0,00 € Sociálne služby Myjava, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23.
Október
2017
D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov
23/§50j/NS 2017
0,00 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23.
Október
2017
Dohoda o uznaní dlhu č. 845426001-5-2017-DUD
845426001-5-2017 DUD
1 483,50 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Záhumenský
23.
Október
2017
DOHODA číslo 54/§ 51/2017
Dohoda_ 1299
0,00 € EURODEVIL PUB s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
23.
Október
2017
DOHODA číslo 53/§ 51/2017
Dohoda_ 1298
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-142-02132
17-142-02132
4 000,00 € Galéria NOVA, s.r.o. Fond na podporu umenia
23.
Október
2017
DODATOK č. 2/2017 k dohode č. 17/17/059/3/NP Podpora ZP zo dňa 27.02.2017 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
2/2017/17/17/059/3/NP Podpora ZP/2017
0,00 € Komunita Kráľovnej pokoja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Október
2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, §54 Praxou k zamestnanniu
062/2017/§54
5 853,83 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica LI MANAGEMENT s.r.o.
23.
Október
2017
60 rokov DOKOPY Prenájom nebytových priestorov
11/2017/MZ
4 750,57 € FS URPÍN Štátna opera
23.
Október
2017
Dohoda o splátkach č. POH/2017/20/BB
POH/2017/20/BB
203,28 € Ľubomír Števula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
23.
Október
2017
zmluva o dielo
1100082761/2017/5400/068
1 944,76 € SEPStav, s.r.o., Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2017
zmluva o dielo
1100082757/2017/5400/068
1 505,83 € SEPStav, s.r.o., Železnice Slovenskej republiky
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
26121
1 550,00 € Peter Jackulík, Jitka Jackulíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
26084
2 900,00 € Sládeková Daniela Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
26407
3 227,00 € Zlata Onušková Slovenská inovačná a energetická agentúra
23.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
26107
2 981,00 € Marian Šustek Slovenská inovačná a energetická agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »