Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
August
2017
Príkazná zmluva
17/1/7198/1
541,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
19.
August
2017
Príkazná zmluva
17/1/7195/1
133,00 € Pribiš Branislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí vrátenej pomôcky do užívania uzatvorená podľa § 51 a § 853 Občianskeho zákonníka
VT_2017_3
0,00 € Mikuláš Pavliško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
18.
August
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-017/2017/Senec/1243/SO 074-00/DPP
42,27 € MJ Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
18.
August
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-083/2017/Senec/1243/SO 074-00/DPP
15,98 € EV Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
18.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061KE090073
061KE090073
50 000,00 € Mgr. Marianna Holovčáková - SHR Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061PO090221
061PO090221
50 000,00 € Mgr. Martina Rudyová Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
August
2017
kúpna zmluva
838 578-9-48/2017/OOP-Ne
602,00 € Železnice Slovenskej republiky Marek Záň
18.
August
2017
Príkazná zmluva
17/1/7179/2
563,00 € Múčková Marta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
18.
August
2017
Dohoda o skončení nájmu dopravného prostriedku
DoSNDP_01_OV_Ha_20_15_2017
0,00 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Reflexy, o.z.
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
24030
2 146,00 € Ing. Ján Vaško, Mgr. Jana Vašková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
24127
1 720,00 € František Brikner r. Brikner, Viera Brikner r. Prívracká Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
24213
1 750,00 € Terézia Maršíková, Róbert Maršík Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
24174
1 500,00 € Marek Breznický, Andrea Breznická Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
23712
3 700,00 € Augustín Mozolič r. Mozolič Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
23833
1 687,00 € Hornáček Ján Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
August
2017
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
23964
3 700,00 € Martin Bazala Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
August
2017
Dodatok č.1 k dohode č. 17/37/054/141 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
Dodatok č. 1 k dohode č. 17/37/054/141-PZ
0,00 € Obec Gregorovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.
August
2017
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 26/OSMIaVS/2017
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku štátu č. 26/OSMIaVS/2017
70 700,00 € Správa štátnych hmotných rezerv SR Peter Petráš AUTOP
18.
August
2017
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
17/43/051/82
0,00 € Boutique Hotel Empress s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »