Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
6742/2017-M_ORF
72 960,00 € Diecézna charita Rožňava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/8/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/8/ŠR/PE
0,00 € Ing. Ľubomír Antala GEOLANT - geodetická kancelária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 506/16/2003
Dodatok č. 1 k zmluve č. 506/16/2003
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Martine, J.Martáka 25,27,29, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Martin Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/10/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/09/50/PS/10/ŠR/PE
0,00 € AFG SECURITY - CORPORATION, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
29.
Marec
2017
Der Schenkungsvertrag
DZ 5/2017
0,00 € Klaus Lichtenauer Detský domov Banská Bystrica
29.
Marec
2017
N á j o m n á zml u v a č.j. ZML 281/2017
2622-2017-lsr
280,00 € Peter Kanda LESY SR, š.p., OZ Kriváň
29.
Marec
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach (17060016)
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach (17060016)
20 313,06 € ADOS Nádej Nové Zámky, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
29.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
17/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
862,38 € Obec Bartošovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
3/§52/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
5 533,44 € Obec Gerlachov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
4/§52/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ
5 533,44 € Obec Snakov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 207/895/2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 207/895/2015
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Trnave, Spartakovská 6464/9 v zastúpení: Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
17/31/052/3
0,00 € Obec Rakytník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
Marec
2017
Dohoda - príspevok na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
03-56-2017
2 874,84 € Obec Sap Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29.
Marec
2017
Dohoda o refundovaní cestovných náhrad č.4/2017/SK UNESCO
1130000976
0,00 € Ing. Peter Hargaš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
29.
Marec
2017
Licenčná zmluva
UPJŠ - 329/2017
0,00 € Stanislav Lukáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 611/30/2013/VPZ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 611/30/2013/VPZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo Zvolene, T. Vansovej 1548/9,11 v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov T. Vansovej I. Štátny fond rozvoja bývania
29.
Marec
2017
Dohoda o cene-vývoz
0000117834
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
29.
Marec
2017
dohoda o užívaní pozemku
1/11/Nn/2017
0,00 € Pasienkové pozemkové spoločenstvo LESY SR, š.p. OZ Námestovo
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 149/17
č. 149/17
0,00 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
29.
Marec
2017
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 148/17
č. 148/17
0,00 € SS-GROUPE, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »