Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Dohoda 19/12/060/5 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3
19/12/060/5
6 651,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ing. Ľubica Červienková
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí platformy elektronického obstarávania vrátane možností eAukcií a služieb asistenčnej podpory VÚSCH č. 10-2019-ZoS
10-2019-ZoS
16 728,00 € NAR marketing s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
23.
Január
2019
DOHODA číslo 19/17/051/10 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/17/051/10/2019
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Január
2019
DOHODA číslo 19/17/051/11 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/17/051/11/2019
0,00 € VeGa solutions s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
23.
Január
2019
Zmluva č. 80-000144555PO2018
05/2019
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Záchranná služba Košice
23.
Január
2019
BENY, s.r.o.
KaHR-111DM-1301/998/232/D7
0,00 € DODATOK č. 7 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-111DM-1301/998/232 Ministerstvo hospodárstva SR
23.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 26/2018 zo dňa 10.12.2018
OU_TN_ZM_A-MPO-001642-2019_2019
13 100,00 € Slovenská republika, Okresný úrad Trenčín SCP Castra s. r. o.
23.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R58801
0,00 € Obec Lom nad Rimavicou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70813/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Černík
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-5/2019
26,55 € Ing. Ľubomír TRSŤAN Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce –
19/41/054/13
0,00 € Evanjelická materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda číslo 19/42/051/7
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Peter Vojtovič
23.
Január
2019
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
190015/020/2019
16 399,00 € FEJES OTTO A SYN s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Január
2019
Zmluva o nájme " Náhradnej výcvikovej plochy" č. 13/EU/A/2019
Zmluva č. 13/EU/A/2019
0,00 € Závodisko, š. p. Autoškola - OKAY
23.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 555/OI/2018
555/OI/2018
380 380,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23.
Január
2019
Zmluva o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/ZoNZVB556/2018/SO-648-00/Bánová/166/SI
3,33 € Daniela Zvaríková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
21.zmpr-176-019/2019
35,24 € Ing. Ján HREHA Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
Dodatok č. 5 k zmluve o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti č. 8007DDSL000113
Dodatok č. 5 k zmluve o doprave ako službe súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti č. 8007DDSL000113
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Union zdravotná poisťovňa, a.s.
23.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52A zákona č. 5/2004
19/27/52A/9
319,26 € Obec Beluj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
23.
Január
2019
Grant Award By The Royal Botanic Gardens, KEW. Re Conserving The Endemic Flora Of The Carpathian Region
Z1/2019/BÚ
0,00 € Royal Botanic Gardens, KEW Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »