Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Zmluva o nájme " Náhradnej výcvikovej plochy" č. 21/EU/A/2019
Zmluva č. 21/EU/A/2019
0,00 € Závodisko, š. p. Autoškola QUATTRO
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
CPBB_ZM_059-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Spoločenstvo vlastníkov bytov Dolná Ždaňa č. 155
23.
Január
2019
KÚPNA ZMLUVA
125/2019
175,00 € Vladimír Hrivnák Ústredie ľudovej umeleckej výroby
23.
Január
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2019204
29,88 € MK art, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2019201
9,96 € HERONA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2019
Zmluva o nájme " Náhradnej výcvikovej plochy" č. 23/EU/A/2019
Zmluva č. 23/EU/A/2019
0,00 € Závodisko, š. p. Autoškola OMEGA
23.
Január
2019
Zmluva o dielo č. 2/053/18
TvU-2019-PdF-07
200,00 € Mgr. Lenka Kramárová Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
23.
Január
2019
DOHODA číslo 19/41/051/12 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/12
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2019
Zmluva o prevode vlastníctva k spoluvlastníckemu podielu na nebytovom priestore č. OST/4/2019
OST/4/2019
40 000,00 € MS Consulting, s.r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
23.
Január
2019
Autorská zmluva
D-5/2019
0,00 € Miroslav Bahna Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj
23.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
0105/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
0085/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0110/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
23.
Január
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-1010/2018/Bánová/166/SI
3,76 € Anna Valášková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-369/2018/Bi/166/SI
8,05 € Vlastimila Kicošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva na odber povrchovej vody - požiarne účely
46/2019-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik TRANSPETROL, a. s.
23.
Január
2019
Dohoda č. 19/09/52A/4 o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
Dohoda 19/09/52A/4
319,26 € Obec Klátova Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
23.
Január
2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
4600002261
0,00 € SK Energy, s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
4600002262
0,00 € SK Energy, s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
23.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70782/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mestská časť Bratislava-Jarovce
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »