Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70777/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Borský Mikuláš
23.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001064-546
SE_ZM_SE-OU6-2018-001064-546_2018
165,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Adamová Emília
23.
Január
2019
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2018/001064-511
SE_ZM_SE-OU6-2018-001064-511_2018
500,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Filip Jozef
23.
Január
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L118294
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
23.
Január
2019
Dohoda o cene-dovoz
0000118854
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
4600002263
0,00 € SK Energy, s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
4/2009
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
23.
Január
2019
Príkazná zmluva
18/1/7960/2
494,00 € Imrich Peter, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k ZML-1-16/2018-500
1 775 000,00 € KPMG Slovensko Advisory, k.s. Štatistický úrad SR
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
363/2019/LSR
43 280,00 € Ing.Tibor Popovec - TIPO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
372/2019/LSR
33 500,00 € Drev-Bud, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
23.
Január
2019
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/3
0,00 € Obec Roškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_121
600,00 € MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mesta Skalica Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_134
350,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie (Zmluva č. 1/2019/ARVI)
1/2019/ARVI
630,00 € Ing. Marcel Polička, PhD. Agentúra pre rozvoj vidieka
23.
Január
2019
Licenčná zmluva
Zmluva_MS_01_2019
200,00 € Martin Polák Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva na organizačné a mat.–technické zabezpečenie športovej súťaže, Okresného kola v stolnom tenise žiakov a žiačok stredných škôl v okrese Skalica, konanej dňa 29.01.2019 v ZŠ Strážnická 909 01 Skalica v územnej pôsobnosti OÚ Trnava pre rok 2019
OU-TT-0S1-2019/006433
92,00 € Stredná odborná škola Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
601/670/2018
520 700,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Banská Bystrica, Mládežnícka 3457/31, 33, 35, 37, 39, 41, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2018/2019 číslo zmluvy 11/2018/2019
UPJŠ - 47/2019
2 272,00 € Čobejová Jana Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
401/630/2018
52 000,00 € Jozef V a d k e r t i Štátny fond rozvoja bývania
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »