Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Marec
2019
D o h o d a o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíc
19/03/060/58
3 325,88 € Horse Trading s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
26.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
19/43/060/47
13 303,60 € Združenie gemerských remeselníkov - Gömöri Kézmüvesek Társulása Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
26.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1048279
180,00 € Michalčíková Hana Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Marec
2019
Nájomná zmluva
30201/NZaZoVB-145/2018/Jánošíková/1533/DPP
2 346,00 € SR-Slovenská správa ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Marec
2019
"Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/15/051/18
0,00 € Power & Boiler Engineering, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
26.
Marec
2019
"Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/15/051/21
0,00 € Agneša Sándor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
26.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047914
800,00 € Ivančová Slávka Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047956
50,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047954
50,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047963
240,00 € Hadi Gerhard Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZH1047845
400,00 € Dutka Michal Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1048248
120,00 € Šiller Ivan Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Marec
2019
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č.: SHNM-OD1-2019/000949-002
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2019-000949-002_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku) Akadémia Policajného zboru v Bratislave
26.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č. 19/28/050/7
2 530,92 € Juraj Rejdovian Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
26.
Marec
2019
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-42/2019
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice KORPET s.r.o.
26.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona č.02523/2018-PKZT-T 40060/18.00 - Stredoslovenská distribučná, a.s.
02523/2018-PKZT-T40060/18.00
182,60 € Slovenský pozemkový fond Stredoslovenská distribučná, a.s.
26.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-85-34/2019-S4
21,56 € Vladimír ŠROJTA Ministerstvo obrany
26.
Marec
2019
Delimitačný protokol v k.ú. Bertotovce, okres Prešov - SSC
03061/2018-UVOS-U00114/18.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Slovenská správa ciest
26.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prISTAR-29-98/2019
49,80 € Michal VASILEGA Ministerstvo obrany
26.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na kalendárny rok 2019
19/15/060/107
6 651,80 € AYYA SALMET , s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »