Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
11.mpr-119-1/2019
6,20 € Peter PODSKOČ Ministerstvo obrany
23.
Január
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/303/19/12/02
495/2019/LSR
90 100,70 € BioWald, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
612/707/2018
354 160,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Žarnovica Kľakovská 891/25,26,27, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
104/699/2018
156 490,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava - Záhorská Bystrica, Donská 7782/60, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov "Donská 60" Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2018/2019 číslo zmluvy 92/2018/2019
UPJŠ - 49/2019
1 960,00 € Szabó Bence Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
802/674/2018
142 610,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice, Jarná 12, 14, v zastúpení PROBYT Plus s.r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 32/2018 o prevode vlastníctva hnuteľnej veci SR
SOI/2018/32
0,00 € Slovenská republika v zastúpení Slovenská obchodná inšpekcia Pavel Bukovský
23.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/271
0,00 € Daniela Ledecká NŠC
23.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRHZ-PO-77/2019
20,30 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) Peter Kuča
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
613/777/2018
153 450,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 283/32, 34, 36, 38, 40, 42, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti OÚ BA v roku 2019
OU-BA-OS1-2019/018634
280,00 € Gymnázium Ul. 1 mája Malacky Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
23.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných a krajských kôl pre súťažiacich stredných škôl v územnej pôsobnosti OÚ BA v roku 2019
OU-BA-OS1-2019/020952
670,00 € Gymnázium Ul. 1 mája Malacky Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
23.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 55/2018-19
55/2018-19
0,66 € Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23.
Január
2019
Dohoda o uznaní dlhu a splátkach dlhu
MT1/OE/POH/2019/440
3 791,60 € Pliešovský Peter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
23.
Január
2019
Zmluva č. 1/2019
1/2019
0,00 € Základná škola, Mierová 67, Želiezovce Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Želiezovce
23.
Január
2019
dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančých príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa § 54
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/08/054/30/TT
0,00 € Mgr. Eva Šikulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
23.
Január
2019
Dohoda o prevode telefónneho čísla
2019-0020-1139230
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
23.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
Dohoda č. 19/28/059/4
9 099,60 € Združenie mladých Rómov, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
23.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-25-010-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Robert Szenczy
23.
Január
2019
Z M L U V A č. 17/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
15/2019/ŠVPS/RNM/172019
0,00 € MVDr. Ladislav Werner Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »