Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZE-11/2012 o zriadení a vedení účtu (účtov) v registri Únie zo dňa 21. 12. 2012
4600001248-01
0,00 € ICZ Slovakia a. s. Bratislavská teplárenská, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-1-001-2019-NJ_2019
0,00 € ACSS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
23.
Január
2019
Darovacia zmluva
DZ-11/2018
0,00 € Klaus Lichtenauer Detský domov Banská Bystrica
23.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-25-017-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
23.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-25-012-2019-2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Porada
23.
Január
2019
Dohoda o cene VP
0001007559
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. IMET-TEC, a.s.
23.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 6/2019/I.Q/02/360
565/2019/LSR
9 100,00 € Iveta Bergendi LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice
23.
Január
2019
POZ
9002/2019
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
23.
Január
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
19/45/052/2
6 145,92 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Mesto Sečovce
23.
Január
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
19/45/052/3
1 277,04 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Svätá Mária
23.
Január
2019
Zmluva o nájme č. 1/2019 – 1443 BR, P. Veľkého EU
190010/010/2019
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Orange Slovensko
23.
Január
2019
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-186/2015/DH/166/Sl_dodatok č.1
13,59 € Anna Majeríková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o dielo č. 2/049/18
TvU-2019-PdF-03
60,00 € RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Pedagogická fakulta
23.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce –
19/41/054/21
0,00 € Rodinné centrum Stonožka - Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2019
Rámcová dohoda č. R/6/2019-2022/07/03
566/2019/LSR
0,00 € Miroslav Horňák Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín
23.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/Q360
KŽP-PO4-SC421-2017-30/Q360
199 901,48 € INSPECT s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Január
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2019370
2 400,00 € Twinport s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 10/1/I.Q.2019
564-2019-LSR
20 300,00 € ROSIMA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
23.
Január
2019
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2019162
720,00 € MD ATELIER s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Január
2019
ZMLUVA O POSÚDENÍ VÝSKUMNÝCH STRATEGIÍ ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
A 391/2019-073
1 400,00 € prof. Päivi Mäki-Arvela Výskumná agentúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »