Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z201854983_Z
78 719,00 € DEMIFOOD spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191803_Z
20 520,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
23.
Január
2019
Rámcová dohoda
Z20191434_Z
2 552,00 € PharmaComp s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191796_Z
390,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Slovenské národné múzeum
23.
Január
2019
Rámcová dohoda
Z20191748_Z
191 923,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191797_Z
6 187,20 € Air Products Slovakia, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191815_Z
2 882,00 € ITSK, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191859_Z
7 500,00 € REPRE s.r.o. Štatistický úrad Slovenskej republiky
23.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20191910_Z
10 194,00 € Erika Góčová - Penzión Erika Základná škola Májové námestie 1, Prešov
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191935_Z
1 226,41 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
Z20191714_Z
1 908,00 € SIGI TRADE, s. r. o. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
23.
Január
2019
Dohoda č. 19/09/52A/2 o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
Dohoda 19/09/52A/2
319,26 € Slovenský červený kríž, územný spolok Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
23.
Január
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o zhodnotení a zneškodnení nebezpečného odpadu č. 4600000906 zo dňa 15.02.2011 v znení predchádzajúcich dodatkov
4600000906-04
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská teplárenská, a.s.
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí služieb
5/2009
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
23.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70784/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Breziny
23.
Január
2019
Zmluva o nájme
300716
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Juraj Viskupič
23.
Január
2019
POZ
17-05/2518
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava
23.
Január
2019
Dohoda o cene-vývoz
0000118775
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
364/2019/LSR
18 030,00 € Ján Soveľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
23.
Január
2019
Príkazná zmluva
19/1/8022/1
306,50 € Pavlík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »