Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Január
2019
Príkazná zmluva
18/1/7960/1
188,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
23.
Január
2019
Kúpna zmluva
373/2019/LSR
10 100,00 € DAVIDO s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
23.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2019/021043
200,00 € SOŠ automobilová Duálna akadémia Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
23.
Január
2019
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/4
0,00 € Obec Krásny Brod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_104
300,00 € Asociácia učiteľov hudby Slovenska Hudobný fond
23.
Január
2019
Darovacia zmluva
2/8/19
0,00 € Servier Slovensko spol.s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_112
400,00 € Hilaris Hudobný fond
23.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre DN vrátiť sa na trh práce–opatrenie č.2
19/41/054/20
0,00 € Materské centrum Pastierik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_162
800,00 € Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_126
100,00 € Občianske združenie Šušľavá mušľa Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_163
1 000,00 € SLÁVIK SLOVENSKA Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_114
800,00 € In Music Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_132
400,00 € QUASARS Hudobný fond
23.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
0818_123
600,00 € Nitrianska galéria Hudobný fond
23.
Január
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/306/19/12/02
496/2019/LSR
71 888,27 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23.
Január
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/19/12/02
492/2019/LSR
106 179,33 € Ľuboš Janoščík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
406/708/2018
49 300,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Topoľčany, K. Kuzmányho 1603/9, 11, 13, 15 v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
404/742/2018
544 140,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Zámky Jazdecká 5236/1, 3, 5 v zastúpení Novozámocké bytové družstvo, družstvo Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o úvere
611/668/2018
301 750,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Zvolen, Tulská 2461/21, 23, 25, 27, 29, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov Tulská 2461 Štátny fond rozvoja bývania
23.
Január
2019
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
13/2019/AXNV
381,60 € Štefan Orlíček agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »