Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 10/2019-OPDR
12/2019/ŠLTANAP
36,00 € Patrik Čajka Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
24.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
19/03/059/1
6 545,28 € Achberger s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
Január
2019
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2019
OU-ZA-OS1-2019/006755-001
10 320,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Žilina)
24.
Január
2019
zmluva o dielo
3799/2018/5400/034
34 900,00 € BETAMONT s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70886/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Hubice
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018
1425/2019-M_ODFSS
494 208,00 € Obec Klížska Nemá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)
19/03/059/2
7 183,92 € Bc. Dana Miškovičová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-PL-18-0080
SK-PL-18-0080
4 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
24.
Január
2019
rámcová kúpna zmluva
3122/2018/5400/015
260 183,50 € AB Basic Company s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
4624/2018/5400/026
0,00 € AWF s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
4618/2018/5400/026
0,00 € AWF s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Z m l u v a o prevode vlastníctva bytu
BARMO-PB-809/2018
1 521,97 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Veronika Galanská
24.
Január
2019
Z m l u v a o prevode vlastníctva bytu
BARMO-PB-808/2018
1 142,43 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Alena Boldišová
24.
Január
2019
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/03/50J/01
6 062,40 € Obec Hamuliakovo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24.
Január
2019
Dodávka pekárenských výrobkov pre Virt
190015/023/2019
1 866,48 € Ing. Alexander Gál - GÁLEXPO Ekonomická univerzita v Bratislave
24.
Január
2019
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
4272/2018/5400/053
210 500,00 € J.M.I Security s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Kolektívna zmluva na roky 2019 a 2020
1/2019
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole pri zdravotníckom zariadení Základná škola pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica
24.
Január
2019
zmluva o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky do užívania - kúpacia vaňa
PE1/OPPnKŤZP/PČ/SOC/2018/296/184661
0,00 € Hanová Brigita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-25/2019
13,80 € Bc. Miriam ZICHOVÁ Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
0100862019
0,00 € Základná organizácia SOZ Sloves Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »