Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8132/1
362,00 € Lučivjanský Pavol, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8087/4
256,00 € Šujanová Zdenka, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8049/3
160,00 € Podmaník Tomáš Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004
19/15/060/28
6 651,80 € Róbert Szabó - TR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/22/050/5
9 085,44 € SVALZY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A2875783
SITB_D_OT-11669641A2875783_2019
40,50 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.APVV-16-0463
4/2019
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav zoológie Slovenská akadémia vied
22.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A6943693
SITB_D_OT-A6943693_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
Marec
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech 3.osoby
839639005-4-2019-ZVB
590,00 € Železnice Slovenskej republiky Západoslovenská distribučná, a.s.
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/39/059/3
0,00 € MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu štúdium v rámci programu ERASMUS+ akad.rok 2018/2019 č. 81/SMS/2018-19
ZML-2019/1-208:191006
0,00 € Ema Malíšková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22.
Marec
2019
Dohoda o používaní RMV
D 034/049/2019
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
22.
Marec
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
861375003-1-2019
940,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Miroslav Jílek
22.
Marec
2019
Štipendijný program pre vysokoškolských študentov "MAKOVECZ" štipendijná zmluva
ZML-2019/1-196:191006
0,00 € Kristína Žižlavská Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2019
19/04/060/101
3 325,88 € Ferčík Ľubomír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22.
Marec
2019
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
R-11989/2018
0,00 € Babičkin dvor, a.s. QEL, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky , š.p. Technická univerzita vo Zvolene
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/41/051A/6 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
DOHODA číslo: 19/41/051A/6
0,00 € TRIDIAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/41/50j/25 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/41/50j/25
0,00 € Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
19/32/054/42
4 403,94 € Zoltán Zsigmond Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K145-222-13
IROP-Z-302021K145-222-13
130 386,81 € Mesto Zvolen Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »