Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2018
Zmluva o spolupráci č. 0101/0084/18
0101/0084/18
600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave RECKÝ, spol. s r.o.
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí vráteného funkčného zdvíhacieho zariadenia do užívania uzatvorená podľa § 51 a § 853 OZ
C/17/2018
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Základná škola,
16.
November
2018
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041G53601D01
0,00 € KASPIAN Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16.
November
2018
Darovacia zmluva
DZ 08112018
0,00 € Rotary Club Martin Detský domov Necpaly
16.
November
2018
Kúpna zmluva
70/2018/09/99 – 370 IV
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina Kloboucká lesní s.r.o.
16.
November
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. NZ/14/2018-G
Dodatok č.1 k NZ/14/2018-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. creo advisory, s.r.o.
16.
November
2018
Zmluva o nájme priestorov
NI/1-602/2018/SPU
1 000,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre JH Promotion, s.r.o.
16.
November
2018
Dohoda o mieste výkonu doktorandského štúdia
Zmluva č. 72/2018
0,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied Technická univerzita Zvolen
16.
November
2018
urovnanie vlastníctva EKN p.č. 6148 k.ú. Skalité
3630/3300/2018
0,00 € Časnochová Oľga Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
November
2018
Kúpna zmluva
10-238/18
0,00 € Róbert Mižov Štátne divadlo Košice
16.
November
2018
Kúpna zmluva
OVO2-2018/000078-46
0,00 € HUMA-LAB APEKO, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
OdŠSVL-2-2/2018
27,12 € Ing. Vladimír VOJENČIAK Ministerstvo obrany
16.
November
2018
Dohoda o použití SCMV na prepravu
21.zmpr-9-319/2018
36,84 € Ing. Mikuláš ANDRÁŠ Ministerstvo obrany
16.
November
2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Spr 220/2018
25,19 € ZSE Energia Špecializovaný trestný súd
16.
November
2018
Dohoda o použití SMV na služobné účely.
Spr 342/18
120,00 € JUDr. Róbert Urban Krajský súd v Žiline
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
ZML-2018/1-930:191006
0,00 € PhDr. Martin Kudláč, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-97-249/2018
167,24 € Ing. Peter JAKUBČIN Ministerstvo obrany
16.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-97-248/2018
160,37 € Ing. Milan KUKLIŠ Ministerstvo obrany
16.
November
2018
Zmluva o dodávke a odbere tepla
43001247
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. MBL a. s.
16.
November
2018
Realizačná zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Spr 394/18
25,19 € ZSE Energia, a.s. Okresný súd Skalica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »