Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2068613
40,00 € Bartolen Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2068865
50,00 € Babala Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
DOHODA číslo 18/41/051/375 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
18/41/051/375
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
DOHODA číslo 18/41/051/377 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
18/41/051/377
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/43/52a/71
300,12 € Mesto Dobšiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 6318/2018/VDJ
6318/2018/VDJ
623,85 € Ľubomír Maslák Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k dohode č. 18/44/050/35
3 114,96 € Súkromná spojená škola EDURAM,Maurerova 55, 053 42 Krompachy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21.
September
2018
Dohoda o splátkach
DS15/2018
109,00 € Jolana Balážová Krajský súd v Bratislave
21.
September
2018
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/060/260 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chráneného pracoviská a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/060/260
0,00 € Obec Víťaz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1805/2018/VDJ
1805/2018/VDJ
389,66 € Poľnohospodárske družstvo podielnikov Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N891-431-16
IROP-Z-302041N891-431-16
363 222,00 € Mesto Trnava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 3391/2018/VDJ
3391/2018/VDJ
95,28 € Pavol Baláž Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 3206/2018/VDJ
3206/2018/VDJ
31,76 € Milan Karafa Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
Kúpna zmluva
2018139
13 800,00 € Martin Klíma – AUTO DAREX TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Amendment No. 1 to the Commercial agreement
Amendment No. 1 to the Commercial agreement
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Wizz Air Hungary Kft.
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 6333/2018/VDJ
6333/2018/VDJ
179,82 € Róbert Zaťko Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 207/1819
9013/0291/18
1 727,00 € Magdaléna Reháková Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
September
2018
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
125/2018-STM
40 000,00 € Slovenské technické múzeum Pekná, s.r.o.
21.
September
2018
Darovacia zmluva
65/109001/2018/DAR/01
750,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Bc. Michaela Liptáková
21.
September
2018
Darovacia zmluva
72/109001/2018/DAR/01
550,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Skarleta Martonová
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »