Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
VII./528/2018/R
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16.
November
2018
Dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
1/2018/DoU
0,00 € Mesto Žilina SR - Okresný úrad Žilina
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z113/2018-205
340,00 € John Minahane Slovenská národná galéria
16.
November
2018
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
18/39/060/245
0,00 € R a R Design, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
524/2018
5 500,00 € Úrad vlády SR Občianske združenie Študent
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
364/2018
4 700,00 € Úrad vlády SR Obec Selice
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045233
40,00 € Lipták Róbert Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045237
20,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
317/2018
3 000,00 € Úrad vlády SR Obec Žaškov
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
516/2018
3 500,00 € Úrad vlády SR Mesto Žarnovica
16.
November
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena
100/2018/SŽG
0,00 € Mesto Trenčín Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045323
780,00 € Melajová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045327
900,00 € Timko Štefan Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045259
100,00 € Žilková Ľubomíra Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045337
35,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o spolupráci a licenčná zmluva
55/SP/2018
0,00 € Slovenský filmový ústav Vydavateľstvo Casablanca
16.
November
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2070469
40,00 € Dziuban Martin Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-180-01973
18-180-01973
2 000,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE ÁGACSKA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
16.
November
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Košecké Podhradie, LV č. 1314, majetkovoprávne usporiadanie pod verejnoprospešnou stavbou "Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka."
1964/2018-PN
7,41 € Mgr. Ľudmila Šlapková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-230-02294
18-230-02294
2 500,00 € Spolok MADÁCH - MADÁCH EGYESÜLET Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »