Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu"
19/18/054/9
15 818,40 € ZAP, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/41/060/185 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dohoda č. 19/41/060/185 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
0,00 € Helena Petrová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Marec
2019
KÚPNA ZMLUVA č. 4/18/1.Q/2019 - Verejná dražba dreva
1864-2019-LSR
1 450,00 € PHU DRIADA TEPLING LUDWIKA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
12/2019
132,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Andrej Kovalovský
22.
Marec
2019
Dohoda o ukončená Zmluvy o nájme služobného bytu č. 1075/2017-BA zo dňa 22.05.2017- k.ú. Gabčíkovo, LV č. 4246, v strážnom dome súp. č. 1310
335/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Miroslav Czetli
22.
Marec
2019
Dodávka tepla
432421311D21163/13/5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železničná spoločnosť Slovensko,a.s.
22.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2073159
125,00 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2073218
466,20 € Brezovská Miroslava Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2018-28128-1
2018-28128-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nikola Radová
22.
Marec
2019
Darovacia zmluva
2019/90024/DAR
0,00 € Bajaník Martin Slovenské centrum dizajnu
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20198465_Z
17 450,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199397_Z
540,00 € SIGI TRADE, s. r. o. Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199413_Z
1 032,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199358_Z
15 480,00 € Eurozel s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20199035_Z
9 000,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199301_Z
93 720,00 € PC SEMA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199030_Z
1 999,99 € GASTROTECHNIKA, s.r.o. Krajská prokuratúra
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198607_Z
4 534,40 € ECOHolding s.r.o. Obec Studenec
22.
Marec
2019
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke a odbere tepla
3000571-D3
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Spoločenstvo vlastníkov bytov domu na Drobného ul. č. 17,19 a Sekurisovej ul. č. 1,3 v Bratislave
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní pozáručných servisných služieb č. ZS-2019-005
172/2019
48 000,00 € DICIT spol. s r. o. Finančné riaditeľstvo SR
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »