Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave č.: Prrchbo-22-13/2019
Prrchbo-22-13/2019
52,80 € Ing. Lucia NEHILOVÁ Ministerstvo obrany
21.
Január
2019
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-155-5/2019-NVD
7,60 € Radoslav HREŠKO Ministerstvo obrany
21.
Január
2019
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
N ZVJS-171/27-2019
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21.
Január
2019
Zmluva - Komoditná burza Bratislava, kontrakt číslo 1900000004
ZM/2019/0017
294 840,00 € TOBIX, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-984/2018/Bánová/166/SI
14,50 € Soňa Pecková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-983/2018/Bánová/166/SI
16,36 € Martina Pecková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
385/2018
2 500,00 € Samuel Dvornický Fond na podporu vzdelávania
21.
Január
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
406/2018
2 000,00 € Daniela Galajdová Fond na podporu vzdelávania
21.
Január
2019
Dohoda o vymedzení vzájomných vzťahov vzniknutých pri stavbe
2019-0016-1175520
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného a krajského kola postupových súťaží pre súťažiacich ZŠ v územnej pôsobnosti okresného úradu BA v roku 2019
OU-BA-OS1-2019/021532
350,00 € ZŠ A.M Szencziho Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
21.
Január
2019
Kúpna zmluva
367/2019/LSR
9 720,00 € SPEKTRUM B , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
21.
Január
2019
Dohoda o splátkach č. POH/2019/01/BB
POH/2019/01/BB
149,31 € Štefan Jonáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21.
Január
2019
Dohoda o náhrade škody
EKŠ 3/2018 201834610000003
139,53 € dlžník Ministerstvo obrany
21.
Január
2019
Dodatok k DoC-dovoz
0011861902
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
21.
Január
2019
Dodatok k DoC-vývoz
0011885201
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
21.
Január
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 102/105/2013/VPZ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 102/105/2013/VPZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Bratislave, Pavlovova 1046/10, 12, 14 v zastúpení: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
21.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží ZŠ a ZUŠ v okrese Malacky v roku 2019
OU-BA-OS1-2019/000050
260,00 € CVČ M. Rázusa Malacky Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
21.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 50/2018-19
50/2018-19
0,66 € Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 02296/2018-PKZ -K40427/18.00 - Mgr. David Zeleňanský, Jana Zeleňanská, k.ú. Ľubietová
02296/2018-PKZ -K40427/18.00
180,80 € Slovenský pozemkový fond Zeleňanský David, Mgr. a manž.
21.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 00209/2015-PKZ -K40040/15.00 - Martinček Štefan (ZO SZZ 3-19 Kalná, Rača)
00209/2015-PKZ -K40040/15.00
2 493,66 € Slovenský pozemkový fond Martinček Štefan (ZO SZZ 3-19 Kalná, Rača)
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »