Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019
Zmluva na dodávku ovocia,zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2018/2019
0,00 € LUNYS, s r.o. Poprad Špeciálna základná škola, Banská Bystrica
21.
September
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000531-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000531-003
29 945,47 € Ministerstvo vnútra SR Obec Opatovce nad Nitrou
21.
September
2018
Zmluva o spolupráci
276/NLC/2018
39 928,80 € Národné lesnícke centrum PRO POPULO Poprad, s.r.o.
21.
September
2018
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou OV a OP
91/2018
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Odborné učilište, Martin
21.
September
2018
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k Dohode 18/44/060/206
0,00 € Základná škola s materskou školou Prakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21.
September
2018
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k Dohode 18/44/060/249
0,00 € ŽELEZIARSTVO U ŠIRILU, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21.
September
2018
Dodatok č.1 k zmluve o nájme
30204/NZ-10465/2015/Likavka/0920/Geoplán_dodatok č.1
847,70 € Martin Olos Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 229/2018-1/2.3
0,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Audiovizuálny fond
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 199/2018-1/2.3
0,00 € Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s. Audiovizuálny fond
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 103/2018-2/1.5
0,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
21.
September
2018
Príkazná zmluva č. SAMRS/251/2745/2018
172/9/2018-SAMRS
300,00 € Ing. Edita Bednárová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
21.
September
2018
Kúpna zmluva
62/2018/09/99 – 370 III.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina DREVOVÝROBA Plus, s.r.o.
21.
September
2018
Kúpna zmluva MPV FO - 11378/6253/2018
1674/6253/2018
27,53 € Sihelská Alena Slovenská správa ciest, Bratislava
21.
September
2018
ZMLUVA O VYKONANÍ POMOCNÝCH PRÁC č. ÚVVaÚVTOS-183/34-2018 uzavretá podľa § 51 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
č. ÚVVaÚVTOS-183/34-2018
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Magdaléna Petríková
21.
September
2018
DOHODA číslo 18/41/051/376 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
18/41/051/376
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
DOHODA číslo 18/41/051/374 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
18/41/051/374
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21.
September
2018
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/060/348 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chráneného pracoviská a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/37/060/348
0,00 € Mesto Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K162-222-13
IROP-Z-302021K162-222-13
193 161,65 € Obec Divín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1657/2018/VDJ
1657/2018/VDJ
127,04 € Anabela Svitková Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Spr 284/18
0,00 € Orange Slovensko a.s. Krajský súd v Žiline
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »