Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Február
2019
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
18.
Február
2019
Zmluva o partnerstve č. 0301/0009/19
0301/0009/19
191 867,40 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VÚEZ, a.s.
18.
Február
2019
Dohoda o zrážkach zo mzdy a o pridelení parkovacieho miesta
17/190601/2019
100,00 € Technická univerzita v Košiciach Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
18.
Február
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047297
5 700,00 € Mikolášová Darina Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Február
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047209
80,00 € Obrancová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Február
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047140
120,00 € Šuba Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Február
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047335
400,00 € Michalčíková Hana Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Február
2019
DOHODA číslo 19/11/051/6
Dohoda_ 331
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Február
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
UPJŠ - 124/2019
78 356,40 € HUMA – LAB APEKO s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18.
Február
2019
Dohoda o zrážkach zo mzdy a o pridelení parkovacieho miesta
22/190601/2019
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
18.
Február
2019
Dohoda o splátkach dlhu
058-Z/2019
21 530,10 € Správa mestského majetku, s. r. o. Úrad pre verejné obstarávanie
18.
Február
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-418/2013/Rozhanovce/029/Geoplán_dodatok č.1
1 848,24 € Ľudovít Lenhardt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Február
2019
Zmluva o dielo
IU/2019/60308
144,51 € Erzsébet Édes IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18.
Február
2019
Zmluva o dielo
IU/2019/60185
196,61 € Ľuboš Paller IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18.
Február
2019
Zmluva o dielo
IU/2019/60176
344,06 € Michal Andrle IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18.
Február
2019
Zmluva o dielo
IU/2019/60305
68,81 € Patrik Bak IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18.
Február
2019
Hromadná licenčná zmluva
204/2019/KGR
0,00 € SOZA Slovak Business Agency
18.
Február
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1046736
600,00 € Hadi Gerhard Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Február
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1046665
520,00 € Beniak Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Február
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1046654
270,00 € Strenková Nina Rozhlas a televízia Slovenska