Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074369
100,00 € Havran Michal Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Marec
2019
"D o h o d a č. 19/26/060/82 oposkytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
19/26/060/82/20032019
6 651,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Peter Šútor
22.
Marec
2019
Dohoda o spolupráci pri odbornej praxi žiakov
12-2019
0,00 € Stredná zdravotnícka škola, Trenčín Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
22.
Marec
2019
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
34/2019
0,00 € Volter s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Marec
2019
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
73/2019
0,00 € Mespere LifeSciences Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Marec
2019
Dodatok k DoC VP
0100752002
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8025/2
313,00 € Cíchová Marianna, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8131/1
532,00 € Prokšová Miloslava, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8119/2
243,00 € Palkovičová Katarína, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8119/1
600,00 € Šidlíková Ivana, PharmDr. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8131/2
268,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8087/2
158,00 € Podsedníková Ľubica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Príkazná zmluva
19/1/8107/2
153,00 € Trochta Dušan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/31/060/61 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/31/060/61
0,00 € František Gödri Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22.
Marec
2019
Dohoda č. CPZA-ON- 2019/005891-001 o úprave vzťahov medzi zmluvnými stranami uzavretá podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_CPZA-ON-2019/005891-001
0,00 € TURIEC, a.s. Ministerstvo vnútra SR (CP Žilina, KR PZ v Žiline)
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/41
3 325,88 € Kačmarčíková Emília Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o
19/39/054/50
0,00 € FULIMEX PLUS s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Marec
2019
dohoda na podporu vytvárania pracovných miest v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/26/51A2/3/BB
5 904,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica MONAREX audit consulting,s.r.o.
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019
Spr 262/19
0,00 € ZO - OZ pracovníkov justície pri OS Levice Okresný súd Levice
22.
Marec
2019
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv.
043/99
0,00 € COMPRIS software s.r.o. Okresný súd Košice II