Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP
19/34/060/19
3 325,90 € Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Kračúnovce Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP
19/34/060/26
3 325,90 € Husár Marián Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Marec
2019
Zmluva o reklame a propagácii
2019/1010/4010
18 000,00 € DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22.
Marec
2019
DOHODA o poskytovaní údajov
190/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Zmluva o nájme
168/2019/AXNV
6 000,00 € HK Nitra s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých z
D 19_40_060_22
0,00 € Mesto Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Dodatok k zmluve a poskytovaní verejných služieb - balík
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senica
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_43/2019
IVES_ZM_R-43-2019_2019
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
22.
Marec
2019
Dohoda č.19/41/060/70 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
Dohoda č.19/41/060/70
0,00 € MANGALICA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Marec
2019
KZ Školské ovocie
22032018
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola, Okoč
22.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
7/2019
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Lipany
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2019-021006-003_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Kúpna zmluva
22.
Marec
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2019/1022/3976
480 000,00 € SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
22.
Marec
2019
Dohoda o spolupráci pri spoluorganizovaní zasadania subkomisií SC 1,3 a 4 medzinárodnej technickej komisie ISO/TC 92 Požiarna bezpečnosť
063/2019
1 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/29/051/20 zo dňa 22.3.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/29/051/20
0,00 € A&A&Š s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
19/13/060/94
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Štefan Bucha - Dielňa MOTÝĽ
22.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2869VS0027/2015 o dodávke vody z vodovodnej siete Železníc Slovenskej republiky, odvode odpadových vôd kanalizačnou sieťou ŽSR a využívaní odpadových nádob
429/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/52A/27
319,26 € ZÁKLADNÁ ŚKOLA S MATERSKOU ŚKOLOU, KRIVEC 1355, HRIŇOVÁ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Marec
2019
zmluva o poskytovaní služby
SNM-MT-INÉ-2019/316
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
22.
Marec
2019
Zmluva č. 831/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
1154/2019/LSR
0,00 € Viktoria Fančovičová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín