Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 019/2018
D/2019/581/IV/VMĽŠ/OLP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Ironica s. r. o.
22.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva č. N ZVJS-14/32-2019
N ZVJS-14/32-2019
5 894,40 € EKO LOG s.r.o. Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR
ZML 88/2019 RE
9 598 736,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 007/2015
D/2019/582/IV/VMĽŠ/OLP
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Ján Molnár
22.
Marec
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R68701
0,00 € OPATRÍME VÁS, n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199512_Z
70,00 € euroAT, s.r.o. Mesto Komárno
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199509_Z
1 097,20 € NOMIland s.r.o. Mesto Komárno
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20199528_Z
15 640,08 € PosAm, spol. s r.o. DataCentrum
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199539_Z
1 439,88 € GoBaKo, s.r.o. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice - Šaca
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199583_Z
259 800,00 € HYCA s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Marec
2019
"D o h o d a č. 19/26/060/81 oposkytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
19/26/060/81/20032019
2 494,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Atena, s.r.o.
22.
Marec
2019
Komisionárska zmluva č. CPNR-ON-2019/004236-016
SHNM_ZM_CPNR-ON-2019-004236-016_2019
7 776,00 € Ing. Rudolf Hlavatý STAVEX Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
22.
Marec
2019
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluvy číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846, VÝUČBA /-86, -87, -90, -93.
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluvy číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846, VÝUČBA /-86, -87, -90, -93.
915,00 € fyzické osoby - podľa jednotlivých priložených zmlúv, ktorých čísla sú za lomítkom na konci názvu - uvedená hodnota predmetu zmluvy je pre všetky uvedené zmluvy rovnaká Žilinská univerzita v Žiline
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/6
9 977,64 € Jozef Uko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finanč.príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54
19/32/054/46
4 398,06 € Obec Kiarov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
Marec
2019
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846, VÝUČBA -95.
ERAZMUS+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, Zmluva číslo: 2018-1-SK01-KA103-045846, VÝUČBA -95.
525,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
22.
Marec
2019
Zmluva o úvere číslo 09/2019/0003
235/2019/ORMP
20 000,00 € Anna Petrášová AMPA Slovak Business Agency
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva MPV FO 104/6453/KZ-2019
104/6453/2019
41,17 € Bulko Ján RNDr. rod. Bulko Slovenská správa ciest, Bratislava
22.
Marec
2019
Sublicenčná zmluva
17/2019
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Univerzitná nemocnica Martin
22.
Marec
2019
Rámcová zmluva o dodávke negarantovanej regulačnej elektriny na rok 2019
2019-0044-1151320
0,00 € ZSE Elektrárne, s.r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.