Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2071978
80,00 € Hruščák Patrik Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2019
Zmluva č. 494/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
7266/2018/LSR
0,00 € Štefan Brenkus LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Nájomna zmluva
253/2019/LSR
12 910,00 € Sv. Kozma n.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
22.
Január
2019
Zmluva č. 393/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8621/2018/LSR
0,00 € Ing. Ladislav Václavek LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/052/420 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/41/052/420
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
150/2018/UVLF-IKT
9,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
2018-099-105
30 240,00 € Mgr. Tomáš Szabo, advokát Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
22.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2018-39/R042
KŽP-PO4-SC441-2018-39/R042
16 096,21 € Obec Petrovany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Zmluva č. 731/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8479/2018/LSR
0,00 € Mária Dobiášová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 571/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
7921/2018/LSR
0,00 € Helena Kumpanová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 541/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8183/2018/LSR
0,00 € Štefan Nemečkay LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 506/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8322/2018/LSR
0,00 € Jozef Pavelka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Geografická olympiáda pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
OU-TT-OS1-2019/006248
387,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
22.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
152/2018/UVLF-IKT
134,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
7-05/2500/2019
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
22.
Január
2019
Zmluva o dielo
DNS-2019-1-6
13 766,40 € VEP - výťahy, eskalátory, plošiny, s.r.o. Divadlo Nová scéna
22.
Január
2019
Zmluva č. 439/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8494/2018/LSR
0,00 € Rastislava Šebestová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Poistná zmluva SMV
1/2019
0,00 € Generali Poisťovňa a. s. Inšpektorát práce Banská Bystrica
22.
Január
2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091200D00277/19
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Juraj Budáč
22.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K606
SHNM_ZM_KŽP-PO4-SC431-2017-19-K606_2019
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »