Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
ZMLUVA O DIELO č. 4/3137/2019
1778/2019/LSR
24 053,66 € DryFox plus s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica
19.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BA271/5-786/2019/0820036-Nzpk
99,60 € Ministerstvo obrany SR Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-85-30/2019-S4
40,40 € Lukáš GABÁK Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRHZ-PO-211/2019
18,04 € Ministerstvo vnútra SR (KRHaZZ Prešov) Marián Nendza
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/41/050/17
0,00 € HUMAC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Marec
2019
DOHODA uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
19/05/010/2
0,00 € Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/060/104
6 651,76 € Mesto Krompachy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/060/103
3 325,88 € Mesto Krompachy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/060/105
15 964,20 € Mesto Krompachy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/060/107
1 662,92 € ZŠ Slovinky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
19.
Marec
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031S78301
0,00 € PRÉDIUM INVEST s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-15/2015/Pod.Biskupice/1818/3266_dodatok č.1
2 637,50 € Mária Csetnegiová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov
12/2019/MSA
0,00 € SOŠ hotelových služieb a obchodu Múzeum vo Svätom Antone
19.
Marec
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. : VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538/ZZ/2
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D538/ZZ/2
0,00 € P M R , s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZaZoVB-510/2013/Rozhanovce/029/Geoplán_dodatok č.1
6 892,77 € Imrich Nohaj Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Licenčná zmluva
043/2019-1/04-PRaM
150,00 € LITA, autorská spoločnosť Slovenský ľudový umelecký kolektív
19.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
179/2019
0,00 € OZ Naša kultúra / Cultura nostra Hudobné centrum
19.
Marec
2019
Kúpna zmluva č. 2019/207 – bundy poľné zimné s hodnostnými označeniami, štátnymi vlajkami, rukávovými znakmi a označením VP a MP
6200002636
1 999 999,98 € REMPO, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
19.
Marec
2019
ZMLUVA O DIELO č. Z 009 2019 05 00
ZMLUVA O DIELO č. Z 009 2019 05 00
27 315,00 € Lesné a vodné stavby s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-28/2015/Pod.Biskupice/1818/3266_dodatok č.1
25 098,59 € Michal Dinka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »