Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Darovacia zmluva
34/109001/2018/DAR/01
825,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Lucia Martonová
21.
September
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 223/1819
9013/0305/18
2 483,00 € Rebeka Petrtýlová Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
September
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 86/1819
9013/0304/18
1 680,00 € Jakub Hučko Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 43/61/2018/01
Zmluva o ubytovaní č. 43/61/2018/01
1 045,00 € Maxim Pak Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 46/61/2018/01
Zmluva o ubytovaní č. 46/61/2018/01
1 045,00 € Anton Popkov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
September
2018
Darovacia zmluva
8/109001/2018/DAR/01
733,34 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Matúš Vysokai
21.
September
2018
Darovacia zmluva
77/109001/2018/DAR/01
733,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Kristína Vóglová
21.
September
2018
Darovacia zmluva
45/109001/2018/DAR/01
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Ján Katrenič
21.
September
2018
Darovacia zmluva
55/109001/2018/DAR/01
1 100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Anna Halčinová
21.
September
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 1510
1660/2018-PN
0,00 € Lenka Vokounová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-245-00470
18-245-00470
1 000,00 € Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-352-00864
18-352-00864
8 000,00 € Dom národov - RADUANA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-01529
18-110-01529
1 500,00 € Kultúrno záujmový klub NÁDAS Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-00249
18-120-00249
4 000,00 € in minorita Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201839206_Z
4 499,00 € ŠTÝL EU s.r.o. ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838862_Z
49 866,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838553_Z
17 278,27 € Up Slovensko, s. r. o. Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838918_Z
2 100,00 € STC MARTIN, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
21.
September
2018
Rámcová dohoda
Z201838828_Z
10 900,00 € Lamitec, spol. s r.o. Národná transfúzna služba SR
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838511_Z
17 700,00 € Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT Mesto Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »