Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201839257_Z
60 395,90 € INDUBIA s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201839213_Z
82 878,00 € Marko MT, s.r.o. Mesto Krásno nad Kysucou
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838617_Z
12 480,00 € BR Export, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
876/2018/148894454
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Žiaranová Kristína
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
913/2018/148905327
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Slováková Jana
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
928/2018/148911988
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kubis Dominik
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
917/2018/148909619
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Siedykh Anna
21.
September
2018
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 111/04-1/Nn/2018
CRZ-6376-2018-LSR
161,00 € Vámošová Katarína LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
21.
September
2018
Kúpna zmluva č. 00723/2018-PKZ-K40139/18.00 – Emil Strojný
00723/2018-PKZ -K40139/18.00
4 533,30 € Slovenský pozemkový fond Strojný Emil
21.
September
2018
Príkazná zmluva
18/1/7809/2
118,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
926/2018/148911613
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hrabčáková Viktória
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
912/2018/148905153
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bokšay Sebastián
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
898/2018/148902550
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Kupcová Natália
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
887/2018/148899224
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Baránková Marta
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
931/2018/148913107
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Bartolenová Michaela
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
934/2018/148913623
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Mutňanská Miroslava
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
890/2018/148900606
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Sukovská Iveta
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
885/2018/148898310
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Synetar Ivanna
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
927/2018/148911823
50,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Janíková Lenka
21.
September
2018
Zmluva o realizácii výučby AJ
Zmluva o realizácii výučby AJ
0,00 € Jazyková škola SPEAK, spol. s.r.o. Gymnázium Mikuláša Kováča
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »