Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2019
Rámcová dohoda
RD/2019/61/II/VMĽŠ/OVO
29 937,60 € Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
22.
Január
2019
Television distribution agreement
ZM2019102
3 500,00 € SAS PATHE PRODUCTION Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2019
Zmluva č. 452/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
7214/2018/LSR
0,00 € Nadežda Jurigová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 397/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8467/2018/LSR
0,00 € Anna Šajdíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2071503
100,00 € Staňa Rastislav Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2071504
80,00 € Pekár Radovan Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70618/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Šurany
22.
Január
2019
Zmluva č. 493/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
7265/2018/LSR
0,00 € Štefan Brenku a Ingrid Brenkusová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Dejepisná olympiáda pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
OU-TT-OS1-2019/006254
157,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
22.
Január
2019
Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina č. 11905
11905
0,00 € Spoločnosť Pohronie a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová
22.
Január
2019
Zmluva č. 558/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8329/2018/LSR
0,00 € Milada Pavúčková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 420/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8451/2018/LSR
0,00 € Ján Smíkal LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 429/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8361/2018/LSR
0,00 € Peter Pjenčík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva o podm.NP
0000008013
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. IMS CARGO SLOVAKIA s. r. o.
22.
Január
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
151/2018/UVLF-IKT
224,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
22.
Január
2019
Zmluvy o prenájme železničných vozňov a HDV
6-05/2500/2019
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
22.
Január
2019
Zmluva č. 388/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
7603/2018/LSR
0,00 € Veronika Kralovičová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Príkazná zmluva
19/1/8013/1
140,00 € Hudoba Ladislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22.
Január
2019
Z M L U V A č. 3/2019 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
3/2019/ŠVPS/RNM/32019
0,00 € MVDr. Martina Blažková Vitková Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Mesto nad Váhom
22.
Január
2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
VŠC-7-1/2019
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany pri Vojenskom športovom centre DUKLA Banská Bystrica Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »