Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849694_Z
8 824,99 € HENRYSO, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849684_Z
47 899,41 € BCF s.r.o. Spojená škola
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849676_Z
20 185,00 € LarUm, s.r.o. Obec Gemer
16.
November
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201849509_Z
167 400,00 € DWC Slovakia a.s. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849951_Z
3 799,20 € KRD molecular technologies s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849721_Z
420,00 € FaxCopy Pro s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849971_Z
19 800,00 € POBEST, s.r.o. Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
16.
November
2018
ZMLUVA na udržiavanie (aktualizáciu) aplikačného programu PREAS Registeruzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,a ust. § 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení
Z/2018/2195/III/VID/TÚ
57,80 € PREAS M, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba
16.
November
2018
Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb Z20176580_Z
31/2018
0,00 € UP Slovensko, s. r. o, Tomášikova 23/D, Bratislava Krajská prokuratúra v Prešove
16.
November
2018
Zmluva o dielo
ZML-1-17/2018-500
46 920,00 € ReputationN s .r. o. Štatistický úrad SR
16.
November
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-238-084-2018_2018
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Iliaš
16.
November
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-238-094-2018_2018
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Vajda
16.
November
2018
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-247/31-2018
1,60 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová
16.
November
2018
Darovacia zmluva
5/2018
300,00 € Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno Spojená škola, Komárno
16.
November
2018
Uznanie dlhu
BB84/2-268/2018/0919001-Oz
200,14 € dlžník MO SR - Úrad správy majetku štátu
16.
November
2018
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva ZSPN a Slovalco
500,00 € Nadácia ZSPN a Slovalco Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
16.
November
2018
Zmluva o spolupráci č. 0101/0085/18
0101/0085/18
1 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave DREVONA REAL s.r.o.
16.
November
2018
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb
ZOS-16/2018-FMMR (96N)
1 455,24 € Štátna filharmónia Košice Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
16.
November
2018
Zmluva o reklame
P-102-0024/07-181
1 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie RMS Košice, s.r.o.
16.
November
2018
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
ZOS-15/2018-FMMR
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Železiarne Podbrezová, a.s.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »