Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení diela
FF 31/2019
120,00 € doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-774/2013/Rozhanovce/029/Geoplán_dodatok č.1
5 259,12 € Pavel Palaščák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-441/2013/Rozhanovce/029/Geoplán_dodatok č.1
67,32 € Ľubomír Mako Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2074182
60,00 € Marček Peter Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Dohoda č. 19/41/054/132 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods.
19/41/054/132
0,00 € Obec Turňa nad Bodvou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Marec
2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-001944
17 550,00 € IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu Príspevková organizácia Spojená škola internátna, Bratislava
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2019
19/04/060/37
6 651,80 € Erika Izsmánová IGI-ROL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-3/2015/Nivy/1818/2789/Sim_dodatok č.1
294,61 € Peter Bartoš a Alena Bartošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-68/2015/Pod.Biskupice/1818/3266_dodatok č.1
16 494,93 € Tibor Lappy Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení diela
FF 33/2019
50,00 € doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19.
Marec
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2073556
160,00 € Král Karol Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-125/2018/Jánošíková/1533/DPP
222,77 € Júlia Cigleová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-237/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
53,29 € Anna Nesselmannová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/39/52A/40
0,00 € Obec Rokytovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2019
19/04/060/55
6 651,80 € Obec Trhová Hradská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047892
160,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047870
315,00 € Špilberger Mário Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047865
40,00 € Šušlíková Ganka Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047886
70,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047964
30,00 € Majerský Juraj Rozhlas a televízia Slovenska
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »