Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení odbornej zdravotníckej praxe v rámci Rezidentského štúdia Ministerstva zdravotníctva SR
34-2019
0,00 € VH Medic, s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/32/060/64
11 750,31 € COBAK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30203/NZaZoVB-018/2015/Ivanka pri Dunaji/1175/3407_Dodatok č.1
1 654,76 € Anna Demová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047718
30,00 € Valiková Michaela Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047706
200,00 € Červenka Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1047765
820,00 € Szalai Réka Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Kúpna zmluva č. 33/2018/MPO
2019/006520-015
0,00 € Ing. Miroslav Jakub SR -Okresný úrad Banská Bystrica
19.
Marec
2019
Dohoda o spolupráci pri organizácií výstavy
320/2019
0,00 € Hagyományok Háza Ústredie ľudovej umeleckej výroby
19.
Marec
2019
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
19/01/060/24
3 325,90 € Arpád Zsoldos Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2019
19/04/060/24
3 325,88 € Naturalgarant s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19.
Marec
2019
Dohoda č. 19_46_060_32 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHDCHP
19_46_060_32
1 662,92 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19.
Marec
2019
Dohoda č. 19_46_060_21 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHDCHP
19_46_060_21
3 325,88 € LUSILA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-52/2015/Pod.Biskupice/1818/3266_dodatok č.1
906,46 € Mária Jindrová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-5/2015/Pod.Biskupice/1818/3266_dodatok č.1
906,46 € Monika Balázsová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-6/2019/Svätý Jur/1947/3176
168,12 € Pavel Šándor Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/32/060/56
26 607,04 € Marius Pedersen,a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Marec
2019
Dohoda č. 19_46_060_31 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHDCHP
19_46_060_31
3 325,88 € Mesto Spišská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-9/2019/Svätý Jur/1947/3176
1 928,28 € Katarína Luljáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-7/2019/Svätý Jur/1947/3176
168,12 € Peter Šándor Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dohoda o úhrade nájomného
08/09/DO/2018
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Urbárske pozemkové spoločenstvo Bánová,
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »