Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2019
Zmluva č. 404/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8328/2018/LSR
0,00 € Cecília Pavlíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 725/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8347/2018/LSR
0,00 € Jozef Morávek LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 715/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8553/2018/LSR
0,00 € Anna Šurková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 544/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8525/2018/LSR
0,00 € Vilma Špáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70611/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Michalovce
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70630/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Prešov
22.
Január
2019
Zmluva č.011 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
011/2019
0,00 € MVDr.Eugen Medzihorský Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Zámky
22.
Január
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO3-022039-001-2019_2019
53,20 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Šimkanin
22.
Január
2019
Zmluva č.012 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2019 uzavretá podľa §261 ods.2 Obchodného zákonníka
012/2019
0,00 € MVDr.Dušan Palatický Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nové Zámky
22.
Január
2019
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Biologická olympiáda kat. C pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
OU-TT-OS1-2019/006256
157,00 € Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
22.
Január
2019
Zmluva o spolupráci č. 4/2019
4/2019
100,00 € Gymnastic Club Yris Prešov, o.z. Spojená škola, Prešov
22.
Január
2019
Zmluva č. 666/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8535/2018/LSR
0,00 € Vladimír Štora a Alena Štorová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 13/2019
0,00 € AbbVie s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
22.
Január
2019
Zmluva č. 330/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8554/2018/LSR
0,00 € Mgr. Jana Ťažárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 603/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
7728/2018/LSR
0,00 € Anton Kubík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva o podm.NP
0000008018
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Lagermax Autotransport Slovakia, spol. s r.o.
22.
Január
2019
Zmluva o dielo
1513/2018
446 075,34 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
22.
Január
2019
Zmluva o dodaní služieb č. Z/301/2019/04/07
CRZ-407-2019-LSR
63 322,51 € BUKMA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice
22.
Január
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
1464/2018
180,00 € doc. Igor Benca, akad. mal. Slovenská pošta, a. s.
22.
Január
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/95/I/FSEV/UEŠMV
100,00 € Heinz-Jürgen Niedenzu Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »