Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov
03/09/Nn/2018
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Anna Murániová
19.
Marec
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov
07/09/Nn/2018
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obec Háj
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/32/060/55
23 281,20 € Mesto Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Marec
2019
Amendment No. 5 to IATA STANDARD GROUND HANDLING AGREEMENT SIMPLIFIED PROCEDURE No. Z/BTS/DOP-ZML/88/2014
Dodatok č. 5 k Z/BTS/DOP-ZML/88/2014
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) AirExplore, s.r.o.
19.
Marec
2019
Dohoda 19/41/060/30 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dohoda 19/41/060/30
0,00 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.9710/0027/19
9710/0027/19
115,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anna Velčická
19.
Marec
2019
DODATOK č. I312041Q40601D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041Q40601D01
0,00 € Obec Bajč Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
19/12/060/190
13 303,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
19.
Marec
2019
Eramus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU
49/190117/E+KA107/2019s
3 050,00 € Lukáš Hruška Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
19.
Marec
2019
Zmluva o výkone supervízie
7/2019
1 176,00 € Mgr. Roman Mojš Detský domov Valaská
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-11/2019/Svätý Jur/1947/3176
3 296,41 € Mária Ivičičová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-14-80/2019
8,30 € Michal DŽUPIN Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Zmluva o nájme lesných pozemkov
123/09/Nn/2016
0,00 € Bohuslav Čierny LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva
CRZ-1965-2018-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Malá Fatra Oblastná organizácia cestovného ruchu
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva
CRZ-1963-2018-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Miloš Brezáni
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
19/12/060/189
9 977,70 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
19.
Marec
2019
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
19/01/060/7
3 325,90 € Zuzana Olešňanoková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č.9710/0013/19
9710/0013/19
105,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zoltán Oláh
19.
Marec
2019
Zmluva č. 1-15-2019
1782/2019/LSR
0,00 € Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
19.
Marec
2019
Zmluva na pranie prádla č.0012019
č.0012019
0,00 € Dušan Trubela Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »