Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2019
Zmluva č. 737/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8622/2018/LSR
0,00 € Silvia Maťušová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Zmluva č. 646/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8455/2018/LSR
0,00 € Anna Smýkalová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70585/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Modra
22.
Január
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
116/2018/SŽG
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
22.
Január
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2071658
80,00 € Pekár Radovan Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2071659
150,00 € Ázacis Petra Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2019
Zmluva č. 664/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8488/2018/LSR
0,00 € Božena Šarmírová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
21.
Január
2019
Hromadná poistná zmluva poistenie počas zahraničných pracovných ciest
Z/2019/78/XIV/FM/tj
0,00 € Union Poisťovňa, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu UK
21.
Január
2019
Zmluva o vytvorení diela
Z/2019/74/I/LF/SRVVČ
40,00 € RNDr.Nataša Hlaváčová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
21.
Január
2019
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre autentifikáciu webového sídla č. 201901737
12/2019 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre autentifikáciu webového sídla č. 201901737
0,00 € Disig, a.s. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
Január
2019
Darovacia zmluva č.13/2019
Darovacia zmluva č.13/2019
0,00 € Nadácia U.S.Steel Košice Reedukačné centrum, Košice - Sever
21.
Január
2019
Zmluva o nájme
ABO-153836/1/2019
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
21.
Január
2019
Dohoda o zmene zmluvy č.ZO/2018A15711-1
Dohoda o zmene zmluvy č.ZO/2018A15711-1
0,00 € Osobnyudaj.sk s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany
21.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2019/020546
350,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
21.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Zmluva 5/2019
300,00 € PZS5 s.r.o. Špeciálna základná škola, Trhovište
21.
Január
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2018/ACB/08/066-SO 550
0,00 € Pavol Kuffa Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Dohoda o splátkovom kalendári platieb nájomného, energií a služieb spojených s nájmom - príloha
P5/960/2011 info
14 746,80 € ATOMIA s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
21.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z Informačného systému katastra nehnuteľnostní
95-102-8778/2018
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
21.
Január
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/81I/I/FiF/OE
400,00 € Dominika Pisoňová Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
21.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2018/2019 číslo zmluvy 83/2018/2019
UPJŠ - 20/2019
2 287,00 € Sadloňová Alica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »