Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z113/2018-204
102,00 € John Minahane Slovenská národná galéria
16.
November
2018
Kúpna zmluva
2018/90/ZML
0,00 € Ján Čalovka ml. Slovenské centrum dizajnu
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045117
500,00 € Hadi Gerhard Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045243
480,00 € Uram Martin Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
ZMLUVA O DIELO na prípravu a realizáciu prác
BJ-2018/33/011-CPPPaP
0,00 € COPASTAV, s.r.o Centrum pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie, Bardejov
16.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
MsPp 12-19/2018
14,52 € Ing. Milan PIATKA Ministerstvo obrany
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045319
150,00 € Balog František Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045406
100,00 € Antalová Anna Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z/BTS/DOP-ZML/198/2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z/BTS/DOP-ZML/198/2017
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) SEAGLE AIR - FTO, s.r.o.
16.
November
2018
Zmluva o podmienkach prístupu a používania priestoru airside poskytovateľmi služieb na letisku č. Z/BTS/DOP-ZML/194/2018
Z/BTS/DOP-ZML/194/2018
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) SEL pro, s.r.o.
16.
November
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
USVRK_ZM_ USVRK-OIP-2018/001369-037_2018
80,00 € PhDr. Mária Solčanská Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
16.
November
2018
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55150239
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Peter Dostál
16.
November
2018
Zmluva o dielo č.2
Zmluva o dielo č.2
3 113,92 € Varga Arpád Spojená škola internátna, Bratislava
16.
November
2018
Mandátna zmluva
595/2018
0,00 € Ing. Jaroslav Hecko Detský domov Škovránok
16.
November
2018
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 1
7 749,89 € Eugen Varga Spojená škola internátna, Bratislava
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201848913_Z
100,00 € Marek Špeťko - IMEX Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849563_Z
188,99 € LEON global s.r.o. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849197_Z
10 140,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Kysucká knižnica v Čadci
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849595_Z
2 329,94 € Up Slovensko, s. r. o. Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849214_Z
1 319,99 € HENRYSO, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »