Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36358
3 700,00 € Lucia Tarkošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36362
3 330,00 € Vladimír Kardoš , Gabriela Kardošová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36515
3 539,00 € Andrea Jurkaninová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36573
1 500,00 € Ján Luky, Mgr. Katarína Lukyová r. Tužinská Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36646
2 659,00 € Peter Behúl, Sylvia Behúlová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36668
1 750,00 € Milan Hrobár, Emília Hrobárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36836
2 812,00 € Ing. Viera Pajtášová, Marcel Pajtáš Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
36840
2 762,00 € JUDr. PhDr. Marek Tóth , Bc. Helena Tóthová Slovenská inovačná a energetická agentúra
21.
September
2018
Dohoda č.18/25/051/72 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/25/051/72
0,00 € PCP RAK Žilina, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21.
September
2018
Dohoda č.18/25/051/73 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/25/051/73
0,00 € HEAD STUDIO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21.
September
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2018177
15,94 € PER AAA spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2018176
39,84 € VISNA spol. s r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o spolupráci
ZM2018173
253,98 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2068620
40,00 € Fráňová Dadika Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Dohoda č. 18/18/52A/78 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/18/52A/78
300,12 € obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
21.
September
2018
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/03/051/28
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Senec Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
21.
September
2018
Licenčná zmluva č. 15180082
15180082
0,00 € Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
21.
September
2018
LICENČNÁ ZMLUVA č. 1144/2018
UPJŠ - 1144/2018
0,00 € RNDr. Helena Mičková, PhD. - vedúca autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 3292/2018/VDJ
3292/2018/VDJ
55,13 € Ing. Jana Vaverčáková Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE
233/2018
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Eva Deáková
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »