Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30204/NZaZoVB-111/2015/Svätý Jur/1947/KO_Dodatok č.1
931,92 € Ľubomír Fekete Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
kúpna zmluva
7/2019
70,00 € Ján Veselovský a manželka Eva, rodená Kubíková SR - Okresný úrad Žilina
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/12/060/198
3 325,90 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Sýkorka n.o.
19.
Marec
2019
Dohoda č. 19/31/060/9 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/31/060/9
0,00 € Základná škola s materskou školou P.E.Dobšinského Teplý Vrch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19.
Marec
2019
DOHODA číslo 19/22/051/18 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek
19/22/051/18
0,00 € Autoservis AES, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
19.
Marec
2019
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie postupovej súťaže – OK Pytagoriády pre okres Piešťany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
OU-TT_ZM_ OU-TT-OS1- 2019_011953 _2019
436,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
19/46/060/22
3 325,88 € Ing.Vladimír Ferenčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30204/NZaZoVB-181/2015/Svätý Jur/1947/KO_Dodatok č.1
679,12 € Vladimír Hlavatý Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30204/NZaZoVB-202/2015/Svätý Jur/1947/KO_Dodatok č.1
300,82 € Alena Mrvová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Marec
2019
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme a podnájme nebytových priestorov so Syráreň bel a.s.
1095/4/19
172,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Syráreň bel Slovensko, a.s.
19.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_52/2019/SINPOPVaI
0,00 € FIMES:ART s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Marec
2019
Zmluva o dielo
ÚVTOS-37/34-2019
115,20 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca ABTEX s.r.o.
19.
Marec
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031S80201
0,00 € MARKOLD s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
13.mpr.-89-26/2019
25,80 € Zuzana BIELIKOVÁ Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
dk-12-86/2019
19,96 € Lukáš GOZORA Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-14-78/2019
38,64 € Branislav CHALČÁK Ministerstvo obrany
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov podľa §60,ods.3
19/23/060/26
3 325,90 € Mgr. Anna Galambošová - Beauty by Annie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
19.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_56/2019/SINPOPVaI
0,00 € Webhelp s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2073752
100,00 € Leščák Marek Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
13.mpr.-89-17/2019
5,60 € Mgr. Dominika KOPČEKOVÁ Ministerstvo obrany
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »