Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2018/ACB/08/071-SO 551b
0,00 € Obec Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
2018/ACB/08/015-SO 551b
0,00 € Rudolf Krišica Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave 22.mpr-14-19/2019
22.mpr-14-19/2019
15,88 € Tomáš TÓTH Ministerstvo obrany SR
21.
Január
2019
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti UNIZA-PHOTO-GEO 1/2019
Zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti UNIZA-PHOTO-GEO 1/2019
360,00 € PHOTO-GEO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
21.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K601
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K601
294 838,83 € Obec Vidiná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2018/2019 číslo zmluvy 19/2018/2019
UPJŠ - 21/2019
2 240,00 € Franko Richard Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
Január
2019
Potraviny -Dodávka nápojov –Jana, Rio
190015/006/2019
1 228,80 € McCarter a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
1190/2018
15 000,00 € Úrad vlády SR Obec Spišský Hrhov
21.
Január
2019
Zmluva č. 149/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
6565/2018/LSR
0,00 € Totka Peter LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
21.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave č.: Prrchbo-22-13/2019
Prrchbo-22-13/2019
52,80 € Ing. Lucia NEHILOVÁ Ministerstvo obrany
21.
Január
2019
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-155-5/2019-NVD
7,60 € Radoslav HREŠKO Ministerstvo obrany
21.
Január
2019
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
N ZVJS-171/27-2019
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Trenčín
21.
Január
2019
Zmluva - Komoditná burza Bratislava, kontrakt číslo 1900000004
ZM/2019/0017
294 840,00 € TOBIX, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-984/2018/Bánová/166/SI
14,50 € Soňa Pecková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-983/2018/Bánová/166/SI
16,36 € Martina Pecková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
Január
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
385/2018
2 500,00 € Samuel Dvornický Fond na podporu vzdelávania
21.
Január
2019
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
406/2018
2 000,00 € Daniela Galajdová Fond na podporu vzdelávania
21.
Január
2019
Dohoda o vymedzení vzájomných vzťahov vzniknutých pri stavbe
2019-0016-1175520
0,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
21.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného a krajského kola postupových súťaží pre súťažiacich ZŠ v územnej pôsobnosti okresného úradu BA v roku 2019
OU-BA-OS1-2019/021532
350,00 € ZŠ A.M Szencziho Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
21.
Január
2019
Kúpna zmluva
367/2019/LSR
9 720,00 € SPEKTRUM B , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »