Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2018
D O H O D A číslo: 18/41/054/435 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
D O H O D A číslo: 18/41/054/435
0,00 € EM - PA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
November
2018
Zmluva o reklame
UPJŠ - 1327/2018
600,00 € Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO,a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.
November
2018
Zmluva na údržbu a prevádzkovú podporu IS Rubín
UVN-5-63/2018-063
28 800,00 € ICZ Slovakia a.s. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie
313/2018/MPRVSR-370
1 171,00 € Michal Galko Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
November
2018
Kúpna zmluva
2018/89/ZML
0,00 € Agáta Žačková Slovenské centrum dizajnu
16.
November
2018
Kúpna zmluva
2018/96/ZML
0,00 € Paula Hoššová Slovenské centrum dizajnu
16.
November
2018
Kúpna zmluva
2018/99/ZML
0,00 € Karol Česnek Slovenské centrum dizajnu
16.
November
2018
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/36/2016/OVO/UK
ČZ/2018/2215/II/RUK/OCOZ
40 531,62 € TopSoft BSP s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát ID: 116295
16.
November
2018
Dohoda o ukončení rámcovej dohody č. Z201836106_Z a Dohoda o urovnaní
42/2018/ZZ
0,00 € PC SEMA, s.r.o. Slovenská národná knižnica
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
962/2018
3 300,00 € Úrad vlády SR Prešovský samosprávny kraj
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
401/2018
3 500,00 € Úrad vlády SR Futbalový klub VSS Košice
16.
November
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1045231
75,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
308/2018
3 000,00 € Úrad vlády SR TJ Lokomotíva SEZ Kraľovany
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
476/2018
3 000,00 € Úrad vlády SR Mesto Handlová
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
396/2018
2 457,00 € Úrad vlády SR Obec Ploské
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849932_Z
520,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier BIBIANA-medzinárodný dom umenia pre deti
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849810_Z
31 999,99 € EUROMOTOR, spol. s r.o. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849827_Z
245 831,67 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Divadlo Jonáša Záborského
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849891_Z
4 000,00 € Ib-elektro s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849925_Z
11 200,00 € VELCON spol.s r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »