Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov podľa §60,ods.3
19/23/060/7
3 325,90 € Vladimír Knurovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
19.
Marec
2019
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2019/595/VII/VMĽŠ/UO
79,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Siadati Seyedehneda, PhD.
19.
Marec
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 77/17
9013/0087/19
3 070,00 € Ishanka Madushani Amarasoriya Wakkumbure Gedara Slovenská technická univerzita v Bratislave
19.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
11/2019
37,20 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
19.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074109
100,00 € Leščák Marek Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Nájomná zmluva č. 1793/2019/LSR
1793/2019/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava Ondrej Kalina
19.
Marec
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2074110
100,00 € Kepplová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
19.
Marec
2019
Rámcová dohoda
OVO2-2019-000139-28
0,00 € ORS service, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
19.
Marec
2019
Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
CRZ-3941171
407 400,00 € Mesto Sečovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/32/060/54
6 651,80 € Július Cibuľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dohoda č. 19/37/052/ 90
1 320,00 € Obec Mirkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
ZML 185/2019 RE
995,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku PaedDr. ThLic. Anna Baroková
19.
Marec
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti TL
Dohoda o hmotnej zodpovednosti TL
0,00 € Environmentálny fond Mgr. Tomáš Lelkes
19.
Marec
2019
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
19/38/060/49
3 325,88 € Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
19/32/060/34
6 651,80 € Ľubica Miháľová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 186/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
19.
Marec
2019
Zmluva o úhrade cestovných náhrad súvisiacich s prijatím zamestnanca inej organizácie
PF 37/2019
0,00 € Josefa Oberem Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
19.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 187/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Anna Diačiková, PhD.
19.
Marec
2019
KÚPNA ZMLUVA
24/PTÚ/KZ/2019
43 200,00 € Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
19.
Marec
2019
Kúpna zmluva
071/2019/TnUAD
1 411,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Matej Drobný, PhD.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »