Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201839416_Z
1 446,00 € IKARO s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201839230_Z
75,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Spojená škola
21.
September
2018
Dohoda č. 18/22/059/46 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18/22/059/46
7 953,72 € DEURA ENTERPRISES Slovakia, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
21.
September
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme
30204/NZ-10085/2015/Likavka/0920/Geoplán_dodatok č.1
412,70 € Štefánia Brtková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
164-2018
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Patrícia Bražinová
21.
September
2018
Dodatok č.1 k zmluve o nájme
30204/NZ-10286/2015/Likavka/0920/Geoplán_dodatok č.1
411,54 € Anna Kenderová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Dodatok č.1 k zmluve o nájme
30204/NZ-10328/2015/Likavka/0920/Geoplán_dodatok č.1
36,19 € Alena Královenská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Dodatok č.1 k zmluve o nájme
30204/NZ-10370/2015/Likavka/0920/Geoplán_dodatok č.1
11,25 € Mária Lauková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21.
September
2018
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode na poskytnutie odborných služieb
1086/2018
113 000,00 € VGD SLOVAKIA s. r. o. Slovenská pošta, a. s.
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
168-2018
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Simona Slováková
21.
September
2018
Darovacia zmluva
17/109001/2018/DAR/01
1 125,00 € Rastislav Čigáš Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
21.
September
2018
Darovacia zmluva
62/109001/2018/DAR/01
750,00 € Gabriela Fedorková Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018
0921/2018
200 000,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
September
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o h o d a č. 18/36/059/6
7 803,60 € AjMy s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
21.
September
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
18/43/50j/55
5 052,51 € Obec Slavošovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
21.
September
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPĽZ/351/2018
0908/2018
177 321,85 € TIBURON s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
September
2018
ZMLUVA O DIELO č. 6082/2018/LSR
CRZč.6082/2018/LSR
0,00 € VIAKORP s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 315/2018-1/2.3
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Audiovizuálny fond
21.
September
2018
Darovacia zmluva č. 10/2018
443/2018
0,00 € Mgr. art. Tomáš Klepoch Slovenské banské múzeum
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 4729/2018/VDJ
4729/2018/VDJ
698,72 € Spojená škola Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »