Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Január
2019
Dohoda o splátkach č. POH/2019/01/BB
POH/2019/01/BB
149,31 € Štefan Jonáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
21.
Január
2019
Dohoda o náhrade škody
EKŠ 3/2018 201834610000003
139,53 € dlžník Ministerstvo obrany
21.
Január
2019
Dodatok k DoC-dovoz
0011861902
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
21.
Január
2019
Dodatok k DoC-vývoz
0011885201
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
21.
Január
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 102/105/2013/VPZ
Dodatok č. 1 k zmluve č. 102/105/2013/VPZ
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome v Bratislave, Pavlovova 1046/10, 12, 14 v zastúpení: Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
21.
Január
2019
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží ZŠ a ZUŠ v okrese Malacky v roku 2019
OU-BA-OS1-2019/000050
260,00 € CVČ M. Rázusa Malacky Ministerstvo vnútra SR (OÚ Bratislava)
21.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 50/2018-19
50/2018-19
0,66 € Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 02296/2018-PKZ -K40427/18.00 - Mgr. David Zeleňanský, Jana Zeleňanská, k.ú. Ľubietová
02296/2018-PKZ -K40427/18.00
180,80 € Slovenský pozemkový fond Zeleňanský David, Mgr. a manž.
21.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 00209/2015-PKZ -K40040/15.00 - Martinček Štefan (ZO SZZ 3-19 Kalná, Rača)
00209/2015-PKZ -K40040/15.00
2 493,66 € Slovenský pozemkový fond Martinček Štefan (ZO SZZ 3-19 Kalná, Rača)
21.
Január
2019
Kúpna zmluva č. 03308/2017-PKZ-K40601/17.00 - Ing. Tibor DEMETER, k.ú. Párnica, okres Dolný Kubín
03308/2017-PKZ -K40601/17.00
3 702,28 € Slovenský pozemkový fond Demeter Tibor, Ing.
21.
Január
2019
Zmluva o dielo na vyhotovenie znaleckého posudku - Alžbeta Cesnaková, k.ú. Kežmarok
00072/2019-UVZD-RP0001/19.00
0,00 € Ing. Ján Trebuňa, znalec Slovenský pozemkový fond
21.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/26/051/5/BB
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
21.
Január
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2019/92/IV/FiF/TAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK Gamča perpetua
21.
Január
2019
ZMLUVA O PEDAGOGICKEJ PRAXI Číslo: PP 67/2018-19
67/2018-19
0,66 € Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu na akademický rok 2018/2019 číslo zmluvy 62/2018/2019
UPJŠ - 34/2019
1 932,00 € Mihalíková Petra Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
Január
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.Z 6 2019 05 07
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.Z 6 2019 05 07
161 701,72 € Hard-Woodland s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
21.
Január
2019
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo
19/01/060/3
1 563,23 € MEDANTE B2B, s. r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
21.
Január
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.Z 5 2019 05 05
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.Z 5 2019 05 05
118 360,70 € Ing.Mariana Tullová,EUROLES LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
21.
Január
2019
Potraviny - nápoje II
190015/007/2019
4 724,30 € KON-RÁD, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
21.
Január
2019
zmluva o dielo
SNM-HM-ZOD-2018/4085
138 300,00 € D&D STUDIO s.r.o. Slovenské národné múzeum
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »