Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849920_Z
25 428,00 € A.R.S. spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849787_Z
552,00 € Vladimír Reguly IBIS SERVICE Slovenské národné múzeum
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849910_Z
136,00 € Krimar s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
16.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201849884_Z
219,00 € STC MARTIN, s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
16.
November
2018
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Šaliansky Maťko 2019 pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2018
OU-TT-OS1-2018/036889
264,00 € Základná škola Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
16.
November
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-238-092-2018_2018
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Anton Cebák
16.
November
2018
Dohoda
SNM-R-INÉ-2018/3757
0,00 € Ing. Milan Keráčik Slovenské národné múzeum
16.
November
2018
Zmluva č. 15/2018/ÚIVP
15/2018/ÚIVP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
16.
November
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2028223447
0,00 € Slovak Telecom Špeciálna základná škola s materskou školou, Kysucké Nové Mesto
16.
November
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP5-55-059-2018_2018
42,80 € Ministerstvo vnútra SR Pavol Tóth
16.
November
2018
Dohoda o použití cestného motorového vozidla pri preprave
StRŠLP-5-56/2018
17,00 € Ing. Michal KOZÁREC Ministerstvo obrany
16.
November
2018
Zmluva o dielo č. OVO1-2018/000610-013 na vypracovanie projektovej dokumentácie akcie a obstaranie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta na akciu „OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu“
SHNM_ZM_OVO1-2018-000610-013_2018
295 560,00 € DAQE Slovakia s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí služby
Z/2018/2217/III/VID/TÚ
0,00 € Verejnoprospešné služby Karlova Ves Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba UK
16.
November
2018
Dodatok č. 4 k dohode č. 18/41/050/62 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 4 k dohode č. 18/41/050/62
0,00 € GSI - stav s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H964-221-10
IROP-Z-302021H964-221-10
133 991,06 € Obec Papradno Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
November
2018
Zmluva o spolupráci č. 0101/0079/18
0101/0079/18
1 200,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave EUROVIA SK, a.s.
16.
November
2018
Zmluva o poskytnutí služieb
ZML-3-36/2018-500
56 160,00 € SOFIS, s.r.o. Štatistický úrad SR
16.
November
2018
Dodatok č. 1 k zmluve č. 708/1370/2007
Dodatok č. 1 k zmluve č. 708/1370/2007
0,00 € Štefan Smetana Štátny fond rozvoja bývania
16.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-97-253/2018
11,00 € Ing. Roman VESELÝ Ministerstvo obrany
16.
November
2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_199/2018
IVES_ZM_R-199-2018_2018
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola s materskou školou Novoť
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »