Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb mobilného operátora
27/2019
660 000,00 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
22.
Marec
2019
Dodatok k DoC ZF,SA
0L11651301
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
22.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - k.ú. Zlatná na Ostrove, zmena v predmete nájmu pri zachovaní rozsahu
342/2019-BA
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ferenc Scepregi; Silvia Csepregiová
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva - k. ú. Krušovce LV 1341, majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou Úprava vodného toku Bebrava
338/2019-PN
58,89 € Zdena Kacinová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Marec
2019
Dohoda o ukončení Dohody o spolupráci
DNS-2019-02-23
0,00 € Corplife GmbH, organizačná zložka Slovensko Divadlo Nová scéna
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/61
3 325,88 € Mesto Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/38
22 449,72 € Nemocnica Poprad, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP za kalendárny rok 2019
19/34/060/46
3 325,90 € Janka Bačová - POTRAVINY Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
22.
Marec
2019
Zmluva o dielo
5/2019
0,88 € RAINBOW ONE s.r.o. CPLDZ Košice
22.
Marec
2019
Nájomná zmluva č.VŠC-7-21/2019-SNM/090125-Pn
VŠC-7-21/2019-SNM/090125-Pn
25,82 € Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica Slovenský zväz orientačných športov
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
D 19/40/50J/20
0,00 € Obec Čaklov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
22.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
06392/2019/OLP-14
27 084,20 € MARPET s.r.o. Dopravný úrad
22.
Marec
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074371
100,00 € Havran Michal Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/14/060/62
19/14/060/62/2019
13 303,60 € FLÓRA OBAL TEAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Marec
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2074364
600,00 € Havran Michal Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20199324_Z
4 317,50 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20197965_Z
14 359,68 € Up Slovensko, s. r. o. Základná umelecká škola
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199330_Z
34 630,00 € CYEB s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199392_Z
3 060,00 € PP Catering spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199028_Z
378,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Prešovská univerzita v Prešove
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »