Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019, č. zmluvy 08/2018/2019
UPJŠ - 1152/2018
390,00 € Eduard Dvorný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
September
2018
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 111/ON-2018
CPPO_ZM_111-ON-2018_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) 5 Paľce o.z.
21.
September
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2018-2019
0,00 € Gymnázium Jána Hollého Trnavská teplárenská, a.s.
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 1311/2018/VDJ
1311/2018/VDJ
254,08 € Martin Oravec Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 217/2018/VDJ
217/2018/VDJ
825,76 € Eugen Bonta Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
zmluva o dielo
3343/2018/5400/066
35 900,00 € PRODEX spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
21.
September
2018
Servisné služby k IS INFOREG
673/D140/2018
171 120,00 € INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21.
September
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ČSPSR-29-42-2018
26,20 € Mgr. Matúš KRIŠTÍN Ministerstvo obrany
21.
September
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie" aktivita č. 1
18/40/051/96
0,00 € Okresný súd Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí služby č 2116/2018/VDJ
2116/2018/VDJ
135,30 € Balogh Ladislav Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
21.
September
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
47/2018
428,30 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Záchranná zdravotná služba Bratislava
21.
September
2018
Dodatok č. 1/2018 k dohode č. 18/14/060/86
18/14/060/86/dodatok/2018
0,00 € CREDAT INDUSTRIES, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
21.
September
2018
Dodatok č. 2/2018 k dohode č. 18/14/060/102
18/14/060/102/dodatok2/2018
0,00 € Szabó Richard Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
21.
September
2018
Dodatok č. 1/2018 k dohode č. 18/14/060/76
18/14/060/76/dodatok/2018
0,00 € Ing. Miroslav Cabarka- ARKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
21.
September
2018
Dodatok č. 1/2018 k dohode č. 18/14/060/85
18/14/060/85/dodatok/2018
0,00 € Ing. Magdaléna Szigetiová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
21.
September
2018
Kúpna zmluva č. 892/2018
875/2018
89 990,00 € Siemens Healthcare s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
21.
September
2018
Dohoda o spôsobe údržby pozemných komunikácií v colných priestoroch hraničných priechodov vo Vyšnom Nemeckom a Ubli počas zimného obdobia 2018/2019
303/2018
0,00 € Slovenská správa ciest Finančné riaditeľstvo SR
21.
September
2018
Zmluva o spolupráci
ZM1004606
0,00 € Záhradnícke a rekreačné služby Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 228/1819
9013/0299/18
1 890,00 € Bc. Daniela Kirinovičová Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
September
2018
Zmluva o spolupráci
ZM1004640
2 400,00 € In Music Rozhlas a televízia Slovenska
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »