Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium číslo: 231/1819
9013/0298/18
1 988,00 € Peter Slovák Slovenská technická univerzita v Bratislave
21.
September
2018
Darovacia zmluva
59/109001/2018/DAR/01
1 500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Bc. Lucia Nigutová
21.
September
2018
Darovacia zmluva
25/109001/2018/DAR/01
1 125,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Jana Pitoňáková
21.
September
2018
Darovacia zmluva
46/109001/2018/DAR/01
500,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Martin Ondrejka
21.
September
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 697
1656/2018-PN
0,00 € Mgr. Janka Števíková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 223
1643/2018-PN
0,00 € Ľubomír Mako SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40791-1
2018-40791-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Magdaléna Masaryková
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40610-1
2018-40610-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Juliána Slivková
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40367-1
2018-40367-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Karina Marčáková
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40276-1
2018-40276-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Angelika Vörös
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40358-1
2018-40358-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Kristián Rossa
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-26942-1
2018-26942-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Adam Zetek
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40746-1
2018-40746-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Martin Pavlov
21.
September
2018
Zmluva č. PZ00146548_001
1318
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Krajská prokuratúra v Trnave
21.
September
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1044328
450,00 € Dianišková Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1044089
30,00 € Staviarsky Víťazoslav Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1043796
40,00 € Sýkora Peter Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1044087
50,00 € Krankota František Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1044253
20,00 € Berta Alexander Rozhlas a televízia Slovenska
21.
September
2018
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1044100
30,00 € Jesenková Adriana Rozhlas a televízia Slovenska
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »