Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2074364
600,00 € Havran Michal Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20199324_Z
4 317,50 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20197965_Z
14 359,68 € Up Slovensko, s. r. o. Základná umelecká škola
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199330_Z
34 630,00 € CYEB s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199392_Z
3 060,00 € PP Catering spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199028_Z
378,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Prešovská univerzita v Prešove
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20198843_Z
483,48 € CEIBA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199323_Z
1 100,00 € TATRACHEMA VD Zariadenie pre seniorov
22.
Marec
2019
Rámcová dohoda
Z20199353_Z
38 400,00 € STRABAG s.r.o. Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199391_Z
45 000,00 € Motor-Car Bratislava spol. s r.o. Slovenský ľudový umelecký kolektív
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199420_Z
858,00 € Datacomp s.r.o. Mesto Pezinok
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199423_Z
666,00 € Pavel Scholtz Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199436_Z
409,00 € značenie.sk, s.r.o. Obec Sedlice
22.
Marec
2019
Kúpna zmluva
Z20199534_Z
289,19 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Slovenské národné múzeum
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20199554_Z
360,00 € Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť Žilinská univerzita v Žiline
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/36/060/38 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dohoda č. 19/36/060/38 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nemocnica Poprad, a.s.
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
19/13/060/83
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rotary Club Trenčín Laugarício
22.
Marec
2019
Zmluva č. 329/01/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov
8460/2018/LSR
0,00 € Mgr. Helena Stupavská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Marec
2019
Zmluva č. 852/01/nn/2018 o nájme lesných pozemkov
1441/2019/LSR
0,00 € Anton Markovič LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
22.
Marec
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-212:191006
0,00 € PhDr. Andrea Babiarová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »