Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R56701
0,00 € Obec Zborov nad Bystricou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Vydavateľská licenčná zmluva
3/2019
0,00 € CSČ SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV Historický ústav Slovenskej akadémia vied
24.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Finančnej zmluve ERASMUS+ č. 05/SMS/2018-19 uzavretý na mobilitu študenta v rámci programu ERASMUS+
ZML-2019/1-55:191006
0,00 € Katarína Dubecká Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
24.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70889/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Chmeľov
24.
Január
2019
Zmluva o dielo č. 2/063/18
TvU-2019-PdF-15
80,00 € Dr.h.c. prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
24.
Január
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“
DOHODA číslo 19/19/054/8
6 063,72 € AD-PROJECTION, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/E/39
0,00 € Richard Hodorovič NŠC
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ŠbPO-143/2019
335,40 € Ing. Igor HALÁS Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
KÚPNA ZMLUVA č. SHNM-OD-2018/000951-023
SHNM_ZM_SHNM-OD-2018-000951-023_2019
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
9-8/ 2019
184,96 € Mgr. Harant Mário Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
01/2019
6,55 € PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. Slovenská lekárnická komora
24.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/E/41
0,00 € Samuel Krajč NŠC
24.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000062/2019/UBYT/0001278541
Z/2019/115/VII/VMĽŠ/UO
126,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Miroslav Višňák
24.
Január
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
919/2018/SP-R
0,00 € VYNIKAJ, s. r. o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
24.
Január
2019
Zmluva o dielo
1/2019
384,00 € ArtTech s.r.o. Spojená škola, Čadca
24.
Január
2019
DOHODA číslo: 19/34/051/12 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/34/051/12
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Svidník Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
Január
2019
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, E
ZDOT č. 671290/2019
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. ARRIVA Trnava, a.s.
24.
Január
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/105/I/FiF/OE
1 200,00 € Bc. Zuzana Bujačková Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
24.
Január
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa
Dohoda č. 19/28/054/2
558,72 € Obec Telgárt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
24.
Január
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
77/2018/SŽG
51,78 € Slovenská republika zast. Slovenská správa ciest Železnice Slovenskej republiky
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »