Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS1181000022
2 809,67 € CHELSEA STONE S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4184700411
392,32 € Milan Viktor Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14.
November
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-444/2018/NDS 501-02/Považské Podhradie/1015/Geoplán
12,50 € Paulína Herceghová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prCSS-118-134/2018
35,16 € Vlasta KOVAĽOVÁ Ministerstvo obrany
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
dk-72-264/2018
19,98 € Ing. Rudolf GERE Ministerstvo obrany
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
dk-72-261/2018
5,60 € Ing. Peter ONDRUŠ Ministerstvo obrany
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-62-136/2018
60,64 € Peter JEKIMOV Ministerstvo obrany
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
Prrchbo-62-137/2018
15,08 € Jaroslav HLIVÁK Ministerstvo obrany
14.
November
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
SCKM-64-35/2018
18,84 € Štefan KUCHARSKÝ Ministerstvo obrany
14.
November
2018
Zmluva o dielo
452018
0,00 € ISENG- MONT, s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
14.
November
2018
Zmluva o dielo
1359/2018
16 774,50 € RENOVING, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
14.
November
2018
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-80/2015/Jarovce/1175/2583_dodatok č.1
1 154,90 € Mária Kalincová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13.
November
2018
Zmluva o spolupráci pri riešeni projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-17-0170
Z/2018/2188/XI/PriF/PCONMP
72 000,00 € Ustav vied o Zemi SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Prirodovedecká fakulta UK
13.
November
2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy APVV-17-0560
33_18
60 002,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Centru, pre využitie pokročilých materiálov SAV
13.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4181100636
338,56 € ĽUBOŠ VAŠEK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
13.
November
2018
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č. 808393149-4-2017-NZNP zo dňa 11.05.2017 uzatvorenej v súlade s ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
CPZA_DOD1_CPZA-ON-2018/007567
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
13.
November
2018
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb č.95N
095_2018_N
2 314,48 € Štátna filharmónia Košice Best Shot, s.r.o.
13.
November
2018
ZMLUVA č. M 88/2018
468/2018
0,00 € Tomáš Vaněček Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13.
November
2018
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb č.99N
099_2018_N
1 069,64 € Štátna filharmónia Košice Alexandra Sabolová
13.
November
2018
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4180500081
214,60 € CLAUDIO BALDASSARRI Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »