Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
September
2018
Dohoda o cene VP
0001007418
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LIGNA, s.r.o.
20.
September
2018
Dodatok k DoC-vývoz
0011827201
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
20.
September
2018
Dodatok k DoC VP
0100717907
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
20.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
849/2018/148822699
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hriadelová Patrícia
20.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
852/2018/148823939
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hajduková Patrícia
20.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
850/2018/148823078
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Petráš Daniel
20.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
834/2018/148813840
44,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Buliak Maroš
20.
September
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
840/2018/148815905
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Gondek Patrik
20.
September
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1111/2018-BB - Zvolen, úprava toku Neresnica, r.km 0,293-2,403 - úprava príloh týkajúcich sa subdodávateľov
1631/2018-BB
0,00 € STRABAG s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
20.
September
2018
Dohoda o zrušení poistnej zmluvy č. 9100191502
907/2018/NPPC-VÚŽV
0,00 € Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
20.
September
2018
Zmluva o ubytovaní
ZML 766/2018 RE
375,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Harčarik Ján
20.
September
2018
Zmluva o nájme
30201/NZ-027/2018/Likavka/0920/Geoplán
24,13 € Juraj Šindléry Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
September
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
OdMVS-11-10/2018
20,76 € PhDr. Martina Šamalíková Ministerstvo obrany
20.
September
2018
D o h o d a o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách
D o h o d a č. 18/07/56A/1
5 406,12 € RAMIVO spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
20.
September
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD/CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2018
18/04/060/252
3 075,48 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20.
September
2018
Príkazná zmluva na prípravu a realizáciu zahraničnej pracovnej cesty Ing. Ivany Benkovičovej do Belgicka (Brusel)
241/2018/MPRVSR-510
765,00 € ÚKSÚP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
September
2018
Predaj nehnuteľného majetku
ZoPMS_KZ_342_2018
2 711,97 € Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Lukáš Naščák
20.
September
2018
Nájomná zmluva
30803/NZ-856/2017/Krásna/1665/IURISTICO
455,99 € Eva Zavadilíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
September
2018
Príkazná zmluva
245/2018-2060-3050
1 000,00 € Dr. Edmund Plattner Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
September
2018
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA - k.ú. Prešov, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sietí - VTL plynovod a kanalizácia, LV č. 2117
1633/2018-KE
3 405,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ATRIOS s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »