Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
34879
1 500,00 € Tomáš Plauter, Oľga Plauterová, r. Bruková, Patrik Plauter Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35028
1 214,00 € Juraj Nosko, Ing , Viera Nosková, r. Zemjaneková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35015
1 750,00 € Ján Kováčik, Anna Kováčiková, rod. Žišková Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
34895
1 750,00 € Juraj Ďurčo, Bieleschová Beáta r. Ďurčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
34819
2 538,00 € Ing. Matej Kiš, Ing. Magdaléna Kišová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35083
1 475,00 € Martin Ondruš, Simona Ondrušová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
34861
1 530,00 € MUDr. Miriam Krajčiová Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
35073
1 500,00 € Ing. Lukáš Kupec Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
34976
1 750,00 € Dujavová Danka Slovenská inovačná a energetická agentúra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2018
ŠCP_ZM_ŠCP-2018-00077-19_2018
1 063,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Telovýchovná jednota UNITOP ŠKP Vranov nad Topľou
18.
Júl
2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000540-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
PHZ-OPK1-2018-000540-003
29 997,34 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kojšov
18.
Júl
2018
Zmluva o dielo
2018-0083-1119210
497 344,20 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
18.
Júl
2018
Nájomná zmluva
30201/NZ-379/2018/Bytčica/186/SI
0,26 € Rudolf Šottník - Súľovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2018
Nájomná zmluva
30201/NZ-327/2018/Bytčica/186/SI
0,26 € Antonia Horečná Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2018
Kúpna zmluva
9388-V-608-KZ/2018
38,49 € Miroslav Rázus Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Kúpna zmluva
3336-V-608-KZ/2017
3,28 € Milan Kapsiar Železnice Slovenskej republiky
18.
Júl
2018
Dohoda č. 18/16/054/47 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného pro
302/2018
5 860,56 € VZP ADRIKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Júl
2018
Zmluva o poskytovaní služieb pre vzdelávací program
RTSC SK1805001 zo dňa 2.7.2018
10 304,00 € Technická univerzita v Košiciach Process Automation Solutions s.r.o.
18.
Júl
2018
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 164/EÚ/2018
164/EÚ/2018
0,00 € Závodisko, š. p. MEDIA INVEST COMPANY s.r.o.
18.
Júl
2018
Zmluva o spolupráci
738/2018/NPPC-VÚEPP
200,00 € Poľnohospodárske družstvo Bukovina Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »