Dodatok č. 1 k zmluve na odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Košice


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:591/1000/2011-1
Objednávateľ:Slovenská správa ciest
Dodávateľ:EUROVIA SK, a.s.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k zmluve na odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Košice
Zobrazenia: 2x