Dodatok č.1 k Zmluve na výkon údržby závlahových čerpacích staníc


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve č. 02/OČS-2011
Objednávateľ:Hydromeliorácie, š.p.
Dodávateľ:Milan Krnáč
Názov dodatku:Dodatok č.1 k Zmluve na výkon údržby závlahových čerpacích staníc
Zobrazenia: 1x