Dodatok č.4 k PROGRAMOVEJ DOHODE o financovaní Programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha"


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:4/2016
Objednávateľ:Úrad vlády SR
Dodávateľ:Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
Názov dodatku:Dodatok č.4 k PROGRAMOVEJ DOHODE o financovaní Programu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha"
Poznámka:Slovenská verzia dodatku je len úradný preklad
Zobrazenia: 11x