Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 020303/2009/ZOPD zo dňa 05. októbra 2009


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:51/2011/D
Objednávateľ:Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ:INPEK s.r.o., Nitra
Názov dodatku:Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 020303/2009/ZOPD zo dňa 05. októbra 2009
Zobrazenia: 1x