Kúpna zmluva - k.ú. Kubrá, kúpa novovytvorených pozemkových nehnuteľností (v rozsahu spoluvlastníckeho podielu) - parcela reg. KN-C parc. číslo 2278/144, 2278/145 odčlenených od parcely registra KN-E parc. číslo 57 na LV č. 3250 podľa príslušného GP

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.05.2018
Dátum uzavretia:16.04.2018
Dátum účinnosti:17.05.2018
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO:36022047
Dodávateľ:Ing. Alexej Ševčík
Názov zmluvy:Kúpna zmluva - k.ú. Kubrá, kúpa novovytvorených pozemkových nehnuteľností (v rozsahu spoluvlastníckeho podielu) - parcela reg. KN-C parc. číslo 2278/144, 2278/145 odčlenených od parcely registra KN-E parc. číslo 57 na LV č. 3250 podľa príslušného GP
Číslo zmluvy:749/2018-PN
Poznámka:Kúpna cena pozostáva z nasledovných zložiek suma vo výške 3 388,95 € (stanovená na základe znaleckého posudku) + suma vo výške 7,00 € (paušálne náklady). Potvrdenie o zverejnení zmluvy.
CRZ ID:#3458928
Posledná zmena:16.05.2018

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 3 395,95 €
Celková čiastka: 3 395,95 €
Vystavil: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zobrazenia: 3x (za posledných 30 dní)