Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.02.2012
Dátum uzavretia:09.02.2012
Dátum účinnosti:14.02.2012
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
IČO:00151513
Dodávateľ:Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
IČO:35986077
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy:MK-20/2012-M
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
Stav:Doplnená
CRZ ID:#402870
Posledná zmena:13.02.2012

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 27 576 538,32 €
Celková čiastka: 26 287 339,11 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
16.
August
2012
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20/2012/M/01
0,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
9.
Apríl
2013
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-20/2012-M/02
0,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
5.
September
2013
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20/2012-M/03
0,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
17.
December
2013
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20/2012-M/04
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Máj
2014
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20-2012-M/05
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
3.
Júl
2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20-2012-M/06
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
24.
November
2014
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20/2012-M/07
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
Jún
2015
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20/2012-M/08
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
16.
Október
2015
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20/2012-M/09
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
30.
Október
2015
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-20/2012-M/10
26 287 339,11 € Múzeum Slovenského národného povstania Úrad vlády Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 2x (za posledných 30 dní)