Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.03.2012
Dátum uzavretia:05.03.2012
Dátum účinnosti:07.03.2012
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Slovenská republika
IČO:151 513
Dodávateľ:Národné osvetové centrum
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
IČO:00164615
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy:MK-34/2012-M
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
Stav:Doplnená
CRZ ID:#427628
Posledná zmena:06.03.2012

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 23 072 112,16 €
Celková čiastka: 23 072 112,16 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
17.
December
2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-34/2012/M/01
0,00 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
13.
September
2013
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-34/2012-M zo dňa 05.03.2012
MK-34/2012-M/02
0,00 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
22.
November
2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-34/2012-M zo dňa 05.03.2012
MK-34/2012-M/03
0,00 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
Máj
2014
Dodatk k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-34/2012-M/04
0,00 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
Máj
2015
Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-34/2012-M
MK-34/2012-M/05
0,00 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
August
2015
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-34/2012-M
MK-34/2012-M/06
0,00 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
Vystavil: Národné osvetové centrum Zobrazenia: 4x (za posledných 30 dní)