Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.03.2012
Dátum uzavretia:06.03.2012
Dátum účinnosti:07.03.2012
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
IČO:00151513
Dodávateľ:Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
IČO:00891444
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy:MK-35/2012-M
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností
Stav:Doplnená
CRZ ID:#428703
Posledná zmena:06.03.2012

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 24 089 940,37 €
Celková čiastka: 20 883 676,22 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.
November
2012
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012-M/01
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
26.
November
2012
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012/M/02
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
16.
Máj
2013
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-35/2012-M/03
0,00 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
December
2013
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012-M/04
22 534 777,68 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
16.
Máj
2014
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012-M/05
22 534 777,68 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
23.
Máj
2014
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012-M/06
22 426 640,76 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
18.
August
2014
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012-M/07
22 034 777,28 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
14.
Máj
2015
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012-M/08
22 034 777,28 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
Október
2015
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-35/2012-M/09
20 883 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 4x (za posledných 30 dní)