Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:07.03.2012
Dátum uzavretia:07.03.2012
Dátum účinnosti:08.03.2012
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
IČO:00151513
Dodávateľ:Slovenská národná knižnica
Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO:36138517
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy:MK-37/2012-M
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
Stav:Doplnená
CRZ ID:#430564
Posledná zmena:07.03.2012

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 49 572 033,60 €
Celková čiastka: 39 695 796,98 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.
December
2013
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-37/2012/M/01
41 541 111,02 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
29.
Január
2014
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-37/2012/M/02
41 541 111,02 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
21.
Máj
2014
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-37/2012-M/03
41 534 100,62 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
2.
Október
2014
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-37/2012-M/04
39 715 647,17 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Máj
2015
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-37/2012-M/05
39 695 796,98 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 6x (za posledných 30 dní)