Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.03.2012
Dátum uzavretia:13.03.2012
Dátum účinnosti:14.03.2012
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
IČO:00151513
Dodávateľ:Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
IČO:00164631
Názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Číslo zmluvy:MK-40/2012-M
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článku 12 a článku 17. VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
Stav:Doplnená
CRZ ID:#436546
Posledná zmena:13.03.2012

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 33 184 470,48 €
Celková čiastka: 32 923 153,69 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
16.
Máj
2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-40/2012-M/01
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
20.
August
2013
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-40/2012-M/02
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
13.
December
2013
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-40/2012-M/03
32 925 680,96 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
22.
Október
2014
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku
MK-40/2012-M/04
32 923 153,69 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo kultúry SR Zobrazenia: 14x (za posledných 30 dní)