Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:580/6300/2012-1
Objednávateľ:Slovenská správa ciest
Dodávateľ:Doprastav a.s.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
Zobrazenia: 3x