Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo


Dátum účinnosti:01.11.2012
Dátum platnosti do:30.09.2013
Suma na zmluve:40 219 637 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:10/Z/2010 dodatok3 - SK-SC100027 - 005/2010/V
Objednávateľ:Ministerstvo zdravotníctva SR
Dodávateľ:NESS Slovensko, a.s. resp. LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Názov dodatku:Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Zobrazenia: 3x