Zmluva č. 55/OVOSOD/2013 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v detskom domove uzatvorená podľa § 89 ods. 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zá

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO:30794536
Dodávateľ:Signál ohrozenia, o.z. Detský domov Srdiečko
Wolkerova 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO:37889443
Názov zmluvy:Zmluva č. 55/OVOSOD/2013 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v detskom domove uzatvorená podľa § 89 ods. 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zá
Číslo zmluvy:55/OVOSOD/2013
CRZ ID:#808097
Posledná zmena:26.02.2013

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 210 900,00 €
Celková čiastka: 210 900,00 €
Vystavil: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)