Dohoda č. 4/§ 50j/2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Objednávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
F. Lehára 18, 984 01 Lučenec
IČO:37949616
Dodávateľ:Obec Kalinovo
SNP 138/14, 985 01 Kalinovo
IČO:316121
Názov zmluvy:Dohoda č. 4/§ 50j/2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
Číslo zmluvy:4/§50j/2013 UPSVR LC
CRZ ID:#841176
Posledná zmena:22.03.2013

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 4 854,99 €
Celková čiastka: 4 854,99 €
Vystavil: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zobrazenia: 1x (za posledných 30 dní)