Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytovrenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ
0,00 € Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/9
18 720,18 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1819
923,16 € Obec Olejníkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. Máj 2024
Dodatok ŠR
24/37/060/221-1
0,00 € PBT PRINT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 04/SB/OE/2024
04/SB/OE/2024
228,60 € Kotlárová Ferková Ľuboslava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1818
1 318,80 € Obec Chminianska Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - ŠR
24/37/19B/11-1
0,00 € Lilly enviro, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 2/2024/PO
2/2024/PO
95,68 € Slovenská republika, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava , Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
23. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/79
0,00 € Obec Jakubova Voľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/2
7 708,32 € Mesto Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Máj 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/37/010/80
0,00 € Obec Jakovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. Máj 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/37/054/1784
131,88 € Mesto Veľký Šariš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/6
6 766,38 € Diakonický domov Elim, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/5
6 619,32 € MS ECONOMIC´S s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/17
5 516,04 € Obec ST s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/12
7 354,80 € PcProfi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/10
15 739,08 € JOSINO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/16
11 032,08 € Limex s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/1
11 121,72 € Mesto Lipany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/37/54X/13
7 354,80 € DD21 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov