Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2016
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytovrenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54
Dodatok č. 1 k dohode č. 15/37/054/184-ŠnZ
0,00 € Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
7. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Prešov
Dodatok č. 7 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/ÚPSVR Prešov
0,00 € Slovenská konsolidačná a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
6. December 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/37/010/142
0,00 € Obec Ondrašovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 8/SB/OE/2023
08/SB/OE/2023
280,60 € Bilý Ivan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30. November 2023
Dohoda o splátkach dlhu č. 17/PO/OE/2023
17/PO/OE/2023
2 342,41 € Mochnáczka Oľga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/21
10 269,60 € VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
28. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/4518
136,88 € Obec Malý Slivník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/4519
68,44 € Obec Okružná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/37/19B/20
20 539,20 € Dravecké služby, s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/4517
547,52 € Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/4514
821,28 € Obec Ostrovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/37/19B/16-1
0,00 € FEBA - ECO s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/37/054/4511
3 300,00 € Obec Červenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. November 2023
Dodatok ŠR
23/37/060/201-1
0,00 € Bc. Helena Vožňáková - ART diela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/37/19B/12-1
0,00 € ZOYTEC, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/37/19B/11-1
0,00 € ONE YEAR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/37/19B/7-1
0,00 € MDMT s. r. o., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/37/19B/14-1
0,00 € Sociálny podnik Jarovnice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
???-1
0,00 € VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
21. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/37/19B/9-1
0,00 € ORESTO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov