Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o dielo
0599/2023
70 680,00 € JFcon, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0520/2023
13 200,00 € Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0521/2023
18 550,00 € Vysoká škola manažmentu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0522/2023
30 035,00 € Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve č. 0260/2022
0667/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0567/2023
0,00 € Mládež ulice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0613/2023
0,00 € FBI UNIZA, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0612/2023
0,00 € Rada mládeže Košického kraja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0598/2023
0,00 € Budúca Generácia Európy, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0583/2023
0,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0586/2023
0,00 € YouthWatch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0585/2023
0,00 € Ženský algoritmus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0584/2023
0,00 € Zmudri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0582/2023
0,00 € Občianske združenie Všetci spolu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0580/2023
0,00 € Centrum voľného času, V jame 3, Trnava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0581/2023
0,00 € Lietajúca ryba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0587/2023
0,00 € Jednota slovenských matematikov a fyzikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0588/2023
0,00 € Linka detskej istoty, n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0589/2023
0,00 € KASPIAN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0590/2023
0,00 € SYTEV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR