Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/371/2018
1019/2018-D5
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.6/2023
0143/2023
17 520,00 € Slovenská filharmónia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 18 k zmluve č. 0104/2021 zo dňa 16.2.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0141/2023
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Kúpna zmluva
0132/2023
712 807,20 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/33/2017
0702/2017- D3
230 615,11 € Základná škola, Belehradská 21 v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/117/2020
0536/2020- D1
0,00 € Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/307/2019
1031/2019- D1
0,00 € Gymnázium Terézie Vansovej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/219/2019
0758/2019- D3
0,00 € Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/9/2021
0237/2021- D2
0,00 € Inštitút pre výskum, technológie a kreatívne aktivity – IRTEC n.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/353/2018
0914/2018- D4
0,00 € Benefit Consulting s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/46/2019
0317/2019- D3
0,00 € Základná škola Podvysoká 307 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/20/2019
0120/2019- D1
97 112,91 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačiarenských služieb, grafických služieb a ďalších služieb súvisiacich s tlačou
0135/2023
11 730,00 € BELICA s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/43/2020
0400/2020-D1
0,00 € Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/27/2021
0820/2021-D1
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/99/2020
0554/2020-D1
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/38/2020
0352/2020-D1
0,00 € Zlatá tehlička o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/194/2020
0921/2020- D2
0,00 € MONTE PLUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0094/2023
8 036 726,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0925/2022 zo dňa 30.12.2022 o poskytnutí dotácie na rok 2023
0095/2023
733 141,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR