Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2011
Dohoda o zmene zmluvy o dielo č. 1/2008/8 zo dňa 21. 12. 2007
0132/2011
0,00 € H&M lifts, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Júl 2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.1229.2014
0,00 € Materská škola pri základnej škole - Vysoké Tatry - Dolný Smokovec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. September 2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonníka
.4138.2014
0,00 € Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Virt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. November 2018
Zmluva č. 1088/2018/SRŠ o poskytnutí dotácie v roku 2018
1088/2018
125 013,95 € Mesto Sliač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Júl 2015
Zmluva č. 0460/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0460/2015
55 000,00 € Obec Podlužany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. November 2012
Dodatok č. 2 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ENIAC
0774/2012
41 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0045/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0662/2012
324 800,00 € Slovenský zápasnícky zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Máj 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/191/2020
0912/2020-D1
0,00 € Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
26. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/42/2020
0376/2020
189 359,94 € Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Marec 2021
Dohoda o splátkach
389/2021/DOS/312011Q919/01
12 000,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021
0920/2021
19 956,80 € "I AMbitious" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/187/2018
0567/2018-D2
0,00 € "KRK" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/26/2020
0324/2020
190 604,96 € "Nová škola S.Bíroša Bytča" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Február 2016
Zmluva č. 0214/2016/OM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0214/2016
20 000,00 € "Projekt Fórum" - občianske združenie, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/187/2018
0567/2018-D1
0,00 € „KRK“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/187/2018
0567/2018
198 320,00 € „KRK“, Rimavská Sobota Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. September 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/139/2020
0570/2020
199 257,83 € 1. KŠK Žilina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Júl 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/139/2020
0570/2020-D1
0,00 € 1. KŠK Žilina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/139/2020
0570/2020-D2
0,00 € 1. KŠK Žilina Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. December 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0833/2012
20 000,00 € 1. Slovenský strojársky klaster Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR