Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0668/2023
0,00 € Slovenská debatná asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0669/2023
0,00 € Slovenská debatná asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/51/2020
0414/2020-D1
0,00 € Stredná odborná škola dopravná, Školská 66, Trenčín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/194/2020
0921/2020-D3
0,00 € MONTE PLUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, podpore a rozvoji informačného systému Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva zo dňa 29.12.2022
0700/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, podpore a rozvoji informačného systému Pôžičky z FnPV zo dňa 29.12.2022
0699/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb UX/UI pre projekt Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva zo dňa 29.12.2022
0701/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Dodatok č. 17 k zmluve č. 0096/2021 zo dňa 16.02.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0686/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Kúpna zmluva
0482/2023
1 472 514,00 € AGEM COMPUTERS, spol. s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/323/2019
1107/2019- D4
0,00 € Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0055/2023
750 916,66 € Obec Rabča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0056/2023
990 000,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0057/2023
36 350,00 € Obec Lenartov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0058/2023
341 331,16 € AZET SERVIS s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0059/2023
417 311,92 € Obec Kočovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. September 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/VP/1/2019
1051/2019-D9
0,00 € Slovenská technická univerzita, Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. September 2023
Dohoda č. 0616/2023 o novácii záväzku zo Zmluvy č. 0926/2020 zo dňa 14.12. 2020 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL č. 876659
0616/2023
27 633,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. September 2023
Dohoda č. 0615/2023 o novácii záväzku zo Zmluvy č. 0924/2020 zo dňa 14.12. 2020 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL č. 876659
0615/2023
11 811,25 € NanoDesign, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0053/2023
157 525,78 € Obec Petrovce nad Laborcom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0054/2023
279 529,02 € Obec Dohňany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR