Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Kúpna zmluva
0759/2023
1 537 790,40 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Október 2023
Kúpna zmluva
0689/2023
1 379 838,00 € flex-it, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0067/2023
179 750,38 € Evanjelické gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0066/2023
122 897,22 € Stredná odborná škola železničná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o udelení štipendia a spolupráci č. 0550/2022 zo dňa 23. 8. 2022
0766/2023
16 900,00 € Michaela Knošková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0770/2023
343,00 € Slovenská asociácia boccie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0769/2023
50 000,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0771/2023
78 940,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0473/2020-D3
0,00 € Hotelová akadémia Prešov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/10/2021
0266/2021-D1
0,00 € Občianske združenie IT ŠKOLA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Október 2023
Kúpna zmluva
0748/2023
909 104,40 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
0765/2023
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0118/2021/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
0754/2023
0,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0732/2023
0,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0731/2023
0,00 € YMCA na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0720/2023
298 999,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0718/2023
299 632,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0717/2023
98 928,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0716/2023
99 636,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0715/2023
295 865,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR